Titel

Ketenlogistieke SAP Migratie consultant

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

De kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en het antwoord formulier.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Je werkt voornamelijk in teamverband aan migratie- en verbeterprojecten, waarin je betrokken bent bij het ontwerp, de implementatie en de nazorg. Daarnaast kan je worden ingezet om (coördinerend) procesmanagers te ondersteunen in de reguliere verbetering van hun procesdomeinen en te adviseren wanneer moet worden opgeschaald naar een migratieproject.
 
Je bent verantwoordelijk voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van project- en procesmanagers bij het implementeerbaar maken van een door SAP ondersteunde bedrijfsvoering (besturingsmodel, procesmodel, organisatiemodel en IV-model) en het daadwerkelijk implementeren en vervolgens optimaliseren van deze bedrijfsvoering.
 
Je expertise is op het gebied van logistiek en transportmanagement, maar je hebt een goed begrip van onderhoudsprocessen en de data die in deze procesdomeinen gebruikt wordt. Je beweegt je op zowel het operationeel niveau tussen de eindgebruikers, maar anderzijds ook op het strategisch niveau als adviseur van de directieleden en domeinmanagers.
 
Hierbij horen de volgende taken:
1. Het adviseren met betrekking tot ervaren problemen in de materieellogistieke bedrijfsvoering;
2. Het uitvoeren van impactanalyses en het vertalen van problemen naar mogelijke oplossingen;
3. Het opstellen van een “blauwdruk”: een implementeerbaar ontwerp voor de nieuwe bedrijfsvoering ondersteund met SAP;
4. Beschrijven en aan de toekomstige gebruikers overbrengen van de voordelen die kunnen worden bereikt met de te realiseren bedrijfsvoering;
5. Het controleren (fit/gap analyses) of naar de nieuwe bedrijfsvoering gemigreerd kan worden;
• het controleren en het in kaart brengen van de huidige procesbeschrijvingen (IST situatie);
• het vergelijken en het toepassen met de nieuwe processen (SOLL situatie);
• het beoordelen en escaleren van (project)risico’s die uit de vergelijking naar voren komen.
6. Het identificeren, uitwerken, ontwerpen, bouwen en testen van maatregelen om een succesvolle migratie tot stand te brengen door;
• het vastleggen van de belegging van SAP-rollen door het analyseren van geïdentificeerde rollen, het toetsen daarvan aan bestaande functies en het identificeren van verschillen;
• het opstellen van procesbeschrijvingen, lokale werkprocedures- en instructies;
• het doen van voorstellen voor het actualiseren van de functiebeschrijvingen;
• het opstellen van corrigerende maatregelen of wijzigingsvoorstellen (RFC).
7. Het, in samenwerking met overige projectmedewerkers, evalueren en controleren op functionele volledigheid en bruikbaarheid van de bedrijfsvoeringsondersteuning van SAP (acceptatietesten);
8. Het escaleren van bevindingen naar de project- of procesmanager;
9. Het geven van trainingen over de nieuwe werkprocessen, -procedures en SAP-handelingen aan eindgebruikers;
10. Het ondersteunen van de eindgebruikers in het uitvoeren van de nieuwe bedrijfsvoering.

Functie eisen

Werkervaring algemeen

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en vastleggen van processen.   
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met PRINCE2.    
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de inrichting en het implementeren van logistieke- en transportmanagement processen in SAP met inbegrip van materieelbeheer (bevoorrading, voorraadbeheersing, magazijnbeheersing, transport, tracking & tracing) bij een complexe onderneming/organisatie binnen de modules TM (transport management), MM (inkoop materialen/diensten, voorraadbeheer, logistieke factuurcontrole), SD (orders) en LES goederontvangsten/afgiften) en de integratie tussen deze onderlinge modules en die van FI/CO.

Werkervaring specifiek   

 • Minimaal 8 jaar aantoonbare kennis van en ervaring Materiaalbehoefteplanning (MRP)        
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de inrichting van warehouse management WMS en integratie met MM en PM.        

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/

 • Een afgerond HBO of WO diploma.
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau Nederlands: CEFR niveau C. De eis wordt getoetst in een toelichtend gesprek.        

Wens 

 • Relevante Werkervaring    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Defense Forces en Public Security functionaliteiten en de toepassing daarvan bij een krijgsmacht of publieke veiligheidsorganisatie   
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Business Process Modelling en het ontwerpen en/of onderhouden van een Enterprise Architectuur bij een multinationale onderneming/organisatie    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het opzetten en ondersteunen van gebruikerstesten.    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met SAP EWM.