Titel

Ketenbeheerder (2FTE)

Organisatie

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.


Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kosten-besparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.


Nederland digitaliseert; burgers en bedrijven kunnen online steeds vaker 24x7 terecht bij publieke organisaties. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor publieke dienstverleners beschikbaar is en helpt hen deze zo in te richten dat burgers en bedrijven betrouwbaar en eenvoudig zaken kunnen regelen. Logius verbindt publieke en private organisaties door wensen en eisen om te zetten in betrouwbare oplossingen. Om dit te bereiken wordt het gesprek gevoerd met eindgebruikers, klanten en opdrachtgevers. Samen zorgen wij voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.De wensen en eisen van mensen en organisaties veranderen voortdurend, ook ten aanzien van de digitale overheid. Daarom wil Logius diensten ontwikkelen met oog voor de eindgebruiker (burgers en bedrijven) endeze aanbieden op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat. Dit doet Logius door:- Regie te voeren op de samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming daarover, met oog voor de eindgebruikers.- Alle publieke organisaties te ondersteunen bij het maken van een heldere afweging over hoe middelen het best ingezet kunnen worden.- Het leveren van standaard oplossingen voor de digitale overheid en het bundelen van kennis en expertise op dit gebied voor efficiënte dienstverlening. Publieke organisaties kunnen zich zo maximaal richten op hunkerntaken.

Functie eisen

  • Afgeronde HBO-opleiding in een relevante studierichting
  • HBO-diploma, bijvoorbeeld op gebied van Informatica, Functioneel Beheer of Applicatieontwikkeling
  • Minimaal 2 jaar ervaring met beheer of ontwikkeling in een relevante ICT-omgeving en met het toetsen van beheercriteria en het implementeren van nieuwe diensten


Wensen

  • Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.
  • Ervaring met de dienstverlening van Logius, het beheer en de doorontwikkeling daarvan, met name op het domein van infrastructuur en netwerken is een pré.
  • Ervaring met het werken in een Agile/SAFe omgeving, als lid van een scrum- of systemteam en relevante certificaten
  • Kennis en ervaring met het werken met Confluence en Jira.


Competenties

  • De competenties die bij deze functie horen zijn: analyseren, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, samenwerken, voortgangscontrole, zelfontwikkeling.


Achtergrond opdracht

Team HR3 is op zoek naar twee Ketenbeheerders die zullen starten bij een van de teams in het Productiehuis. Op dit moment is er ruimte bij de ART Platform & Connectiviteit in het team Generieke Infrastructuur voor Young Professionals die in deze functie het werk van Logius willen leren en die zich verder willen ontwikkelen.Als ketenbeheerder heb je een coördinerende rol bij de dienstverlening van Logius (en haar leveranciers) richting haar afnemers. Je handelt zelfstandig meldingen van de afnemers af en communiceert proactief hierover. Cruciaal hierbij is de aansturing van onze leveranciers. Je adviseert de Product Owner omtrent verbetertrajecten en zorgt voor het beheer en de continuïteit van de dienstverlening.We verwachten dat je zelfstandig kunt omgaan met diverse belanghebbenden. Je bent omgevingsbewust én communicatief vaardig. Je lost incidenten en problemen op, maar zorgt ook dat zaken vroegtijdig worden gesignaleerd.Je weet informatie op te halen als dat nodig is, hebt een flexibele basishouding en bent toegankelijk. Je bent analytisch sterk. Je kunt informatie delen op diverse niveaus en bent politiek sensitief. Je organiseert met de andere teamleden zelfstandig het werk en onderneemt zelf actie. Je bent ambitieus maar realistisch in de haalbaarheid en mogelijkheden van de dienstverlening.


Achtergrond opdracht

Wij zoeken enthousiaste jonge professionals die na het afronden van hun HBO opleiding bij Logius willen starten in de rol van (functioneel) beheerder en die zich daarin verder kunnen en willen ontwikkelen. Afhankelijk van de eigen ambities en mogelijkheden is deze rol een uitstekende basis voor verdere doorontwikkeling, bijvoorbeeld als DevOps engineer, Servicemanager of Architect of in een van de Agile/Safe rollen zoals scrummaster, RTE of productowner.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 30 december 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support