Titel

Kanbanmaster/Agile Coach

Organisatie

Werken bij Waternet
Bij Waternet werk je met een uniek product: water. Schoon water is belangrijk voor iedereen. Samen met 1.800 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten. Waternet werkt aan unieke innovatieve projecten op het gebied van digitalisering, data en waterbeheer. Aandacht voor duurzaamheid zit in ons DNA. In 2020 is onze organisatie 100% klimaatneutraal.

Onze medewerkers zijn echte vakmensen: buiten en op het hoofdkantoor. Van monteur tot juridisch adviseur, van dijkinspecteur tot dataspecialist. Al deze betrokken medewerkers maken Waternet samen tot een informele en open werkgever. Wij stimuleren je om elke dag een stukje beter te worden.

Team
De 3 gebiedsteams zijn onderdeel van de Afdeling Waterplannen en Besturing. Naast deze gebiedsteams is er nog een lijnteam Watersysteembesturing.

Achtergrond opdracht

De komende jaren staat Waternet voor de uitdaging om te anticiperen op de nieuwe Omgevingswet en goed aan te haken op nieuwe ontwikkelingen in de bouwwereld. Een belangrijke opgave daarbij is om de belangen van Waternet goed te borgen in de Omgevingsvisies van gemeenten. Om aan alle veranderingen adequaat vorm te geven werken we in een gebiedsgerichte structuur (met 3 gebiedsteams van 7-8 personen), zodat een integrale afweging en sturing plaats kan vinden. Nu zijn we op zoek naar een Kanbanmaster/Agile Coach om deze verandering verder kracht bij te zetten.

De medewerkers adviseren binnen deze gebiedsgerichte structuur over ruimtelijke plannen en (riolerings)plannen van het Rijk, provincies, gemeenten en projectontwikkelaars met als doel de waterbelangen van AGV en de gemeente Amsterdam goed te borgen. De medewerkers adviseren bij grootschalige ruimtelijke projecten, zoals de Zuidas en grootschalige aanpassing van de rijkswegen, maar ook op vele kleinere ontwikkelingen zoals over grondwater kwesties en werkzaamheden nabij keringen door derden. Daarnaast adviseren ze over en geven opdracht aan de uitvoeringprojecten op o.a. het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, grondwaterzorg en recreatie. Belangrijk is dat alle belangrijke Waternetbrede en maatschappelijke opgaven mee worden geprogrammeerd.

De teams zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van de advisering aan het bestuur en externe klanten. De teams zoeken voortdurend naar het verbeteren van de samenwerking met andere teams binnen Waternet en de verschillende strategische programma’s.
Je begeleidt de gebiedsregisseurs (Product Owners) op het behandelen van hun backlog, organiseert de weekstarten, evaluatiesessies en planningssessies en bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten over scrum.

Functie eisen

Als Kanbanmaster/Agile Coach ben je vooral de vrouw of man met het goede verhaal. Wij zoeken iemand die Agile zo in het systeem heeft dat hij of zij als vanzelf ook thuis Agile werkt. Jouw geloof in Agile staat als een dijk. Ook met hoogwater. Je kan als geen ander mensen met je meekrijgen en enthousiast maken. Dat doe je door te blijven luisteren, waar nodig aan te passen of verschillen te overbruggen.

We hebben behoefte aan een Kanbanmaster/Agile Coach die veel verstand heeft van verandermanagement. Zoals een goed Kanbanmaster/Agile Coach betaamt ben je natuurlijk ook coach. Je begeleidt en coacht de teamleden op Agile werken en denken; jij probeert natuurlijk altijd het beste uit mensen te halen, dat is jouw natuur.

De teams die je gaat begeleiden werken in een zeer complexe omgeving. Aangezien ze te maken hebben met meerdere, ook externe, stakeholders ondervinden de teams veel invloed van deze partijen op hun voortgang. Daarnaast is de opgave waar de teams voor staat complex, volumineus en veelzijdig. Om deze reden zijn ze op zoek naar structuur, helderheid en grip op hun proces.
Je bent die man/vrouw die deze structuur kan bieden. Je geeft het team handvatten en beschermt hen tegen externe invloeden die de voortgang belemmeren.
Als je hebt geanalyseerd waar je bent, ben jij als professional in staat om de beste samenwerkingsvorm te adviseren.
Je kunt deze vorm voordoen en bezit de discipline om deze vol te houden tot het moment dat het team dit zelf kan.

LEAN, Scrum en Kanban hebben voor jou geen geheimen en dat kun je aantonen. Daarnaast heb je ook ervaring als Scrummaster en kun je aantonen dat je Kanban hebt begeleid. Je staat stevig in je schoenen en kan de druk die zo nu en dan op de teams staan, wegnemen als de situatie dit vraagt.

Wat ook belangrijk is, is dat je kunt uitleggen waarom de wereld van samenwerken verandert en wat de implicaties hiervan zijn. Ook kun je makkelijk afstand nemen van een probleem en deze vanuit een breder spectrum analyseren en aanpakken.

Dan de harde eisen;
• HBO/WO werk- en denkniveau
• Gecertificeerd Kanbanmaster/Agile Coach
• Minimaal 3 jaar ervaring als senior Kanbanmaster/Agile Coach van verschillende teams
• Je laatste rol is/was die van Kanbanmaster/Agile Coach

Opdracht informatie

  • Let op: Deze functie is niet geschikt voor invulling met een ZZP’er.
  • Intake gesprekken: Woensdagmiddag 3 juli tussen 13.00 en 17.00 uur.