Titel

Junior Siebel Configurator

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Achtergrond opdracht

We zoeken een Junior Siebel Configurator binnen de afdeling informatievoorziening (IV) voor het systeem INDiGO. De Junior Siebel Configurator dient in staat te zijn om onder begeleiding van een Senior- of Medior Siebel Configurator te kunnen bouwen van vraagstukken in Siebel.

Achtergrond opdracht
Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken

Functie eisen

  • Tenminste 1 opdracht uitgevoerd met elk van onderstaande competenties: SQL;
  • Tenminste 1 Siebel training/certificering voltooid
  • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1

Competenties

  • Resultaat gericht
  • Plannen en organiseren
  • Voortgangscontrole
  • Prestatie motivatieStress bestendig
  • Flexibiliteit

Aanvullende kennis

  • Bekend met diverse vormen van software ontwikkeling: Waterval, Agile en DevOps

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: vrijdag 30 april 2021
Data interviews: zo spoedig mogelijk

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig