Titel

Junior Quality Assurance Consultant

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Achtergrond opdracht

Quality Assurance opereert binnen de afdeling IV Ontwikkeling en is daar (mede) verantwoordelijk voor het opstellen, naleven en controleren van de kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken zijn opgesteld volgens de geldende algemene richtlijnen en standaarden voor software ontwikkeling met inachtneming van de pakket specifieke richtlijnen van de leverancier. De kwaliteitsafspraken gelden voor zowel ontwerpers, softwareontwikkelaars als testers. Hiermee heeft Quality Assurance een bewakende en borgende rol in het ontwikkelproces. Daarnaast beoordeelt Quality Assurance de opgeleverde ontwerpen, configuratie en softwarecode inhoudelijk op:

 • Het voldoen aan de applicatie architectuureisen
 • De gemaakte ontwerp- en technologische keuzes
 • Het gebruik van de design patterns
 • Kwaliteit van de code in de zin van onderhoudbaarheid, performance en stabiliteit Quality Assurance adviseert de ontwikkelteams over zijn/haar bevindingen, werkt de verbetervoorstellen uit (zowel inhoudelijk als technisch) en rapporteert het management over de geleverde kwaliteit

Quality Assurance identificeert bestaande complexe business functionaliteiten die niet optimaal functioneren, maar een grote business impact hebben en is in staat deze in zijn geheel tegen het licht te houden. Als de huidige kwaliteit van de oplossing op 1 of meerdere fronten niet voldoet dient naar een nieuwe totaal- of deel oplossing gezocht te worden die kwalitatief gezien- aantoonbaar (Proof of Concept)- beter moet zijn dan de bestaande oplossing. Aantoonbaar beter vanuit (technisch) Applicatie en/of solution architectuur perspectief en/of vanuit ontwerp en software perspectief en/of vanuit beheersperspectief

De junior kwaliteitsfunctionaris heeft bij voorkeur een technische achtergrond en heeft affiniteit met IT software ontwikkeling. Hij/zij is in staat tot het doen van basale inhoudelijke code reviews, het handhaven van ontwikkelstandaarden en adviseren van configuratieverbeteringen. Hij/zij ontwikkelt en implementeert instrumenten waarmee de kwaliteit van opleveringen binnen de ontwikkelstraat inzichtelijk worden gemaakt en worden verbeterd. De junior kwaliteitsfunctionaris voert ook evaluaties uit van de release (op kwaliteit, defects, rework, productiviteit, efficiëntie, etc…) en stelt samen met het QA-team aanbevelingen op aan de Release- en Operationeel Management

Achtergrond opdracht
Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken

Functie eisen

 • Tenminste 1 opdracht uitgevoerd met elk van onderstaande competenties: SQL, VBA (Excel / Acces) en Perl
 • Tenminste 1 opdracht uitgevoerd t.a.v. analyseren en opstellen van requirements
 • Tenminste HBO+ werk en denkniveau, voorkeur voor technische richting
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1

Competenties

 • HBO(+) denk- en werkniveau. Bij voorkeur technische /IT
 • Gangbare methodieken van software ontwikkeling, waaronder Agile/SCRUM. Use cases, UML, MS Visio
 • Inbedden van kwaliteitsprocessen en –verbeteringen in complexe software ontwikkelorganisaties
 • Ervaring met de verschillende fasen van software ontwikkel life cycle van complexe projecten, zoals analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie- Analyse en opstellen van requirements


Aanvullende kennis

 • Kennis van een of meer van deze systemen: Siebel, BeInformed, Oracle SOA Suite
 • Net / C#
 • Gangbare KPI’s in softwareontwikkeling
 • Javascript
 • Webservices, SOAP
 • XML
 • Datamapping

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: zaterdag 29 mei 2021

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement