Titel

Junior Functioneel beheerder Informatiemanagement

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

De kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en het antwoord formulier.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Het verder inrichten van informatiemanagement, die vanuit zijn rol als functioneel beheerder zijn/haar expertie voornamelijk inzet in het vertalen van behoeftes naar praktische oplossingen. In eerste instantie zal deze als taak krijgen om samen met de informatiemanager de pilots ihkv informatiemanagement binnen de BS uit te voeren. Een creatieve en ondernemende adviseur IM-management die zijn/haar expertise voornamelijk inzet in het vertalen van behoeftes naar praktische oplossingen. In eerste instantie heeft deze adviseur als taak om samen met de informatiemanager BS de pilots uit te voeren. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Het zorgdragen dat de behoefte van de pilot-deelnemers (waaronder de Defensiestaf en DCO) worden vertaald in werkzame oplossingen, o.a. d.m.v. het inrichten van SharePoint 2013 omgevingen.
 • Beheer van de SharePoint 2013 (pilot)omgevingen en praktische ondersteuning van de pilot-deelnemers.
 • Adviseren van pilot-deelnemers en andere directies van de Bestuursstaf over het inrichten en beheren van de verschillende informatiesystemen (waaronder SharePoint 2013)
 • Samen met de informatiemanager meewerken aan het inrichten van een IM organisatie, waarbij de functioneel beheerder zich voornamelijk richt op de volgende werkzaameden: (Het adviseren over) de toepasbaarheid en het inrichten van verschillende informatiesystemen (m.n. SharePoint 2013)
 • Het inrichten van een beheer-organisatie
 • Directies ondersteunt in het beheren van simpele omgevingen in Sharepoint
 • Directies ondersteunt (i.a.m. IM functionaris) in het bouwen en ontwikkelen van nieuwe SharePoint sites
 • Directies/medewerkers adviseert in het gebruik van Sharepoint (eventueel in combinatie met andere middelen) (‘gebruikerstrainingen’)
 • Pro-actief meedenkt in het ontwikkelen van informatiemanagement en dan specifiek op het vraagstuk hoe we de middelen die ons ter beschikking staan moeten inzetten (denk aan mobile devices, SWR’en, microsoft applicaties, iBabs etc.)
 • Pro-actief meedenken welke IV/IM behoefte er spelen binnen de Bestuursstaf

Achtergrond opdracht
Bij de BS is IM een "ondergeschoven kindje". Sinds februari 2018 is een medewerker binnen mijn afdeling bezig met IM. Hij heeft een plan geschreven en is met pilots begonnen. Het is zaak dat deze medewerker IM in de komende 2 jaar praktisch wordt ondersteund en in de komende 2 jaar een basis legt voor een verdere implementatie van IM bij de BS. Sharepoint is een middel dat hierbij gebruikt zal worden. Het is dan ook gewenst dat de adviseur kennis en kunde heeft in deze tool en zo mogelijk hiermee ook in behoeftes van BS_organisaties kan voorzien.

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar relevante werkervaring op HBO niveau
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met het ondersteunen van eindgebruikers van informatie management applicaties
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring als functioneel beheerder
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met MS-suite
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met SharePoint 2013
 • Beschikt over een MBO diploma in de richting Informatica of IV

Wensen

 • Bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met iBabs       
 • Bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met webdossier        
 • Bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met XpostWeb 
 • Bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met SharePoint 2010  
 • Bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met IM-gerelateerde vraagstukken in complexe omgevingen
 • Bij voorkeur een certificaat als sharepoint site owner    
 • Bij voorkeur aantoonbaar relevante werkervaring op HBO niveau.
 • Bij voorkeur aantoonbaar ervaring met het werken in teamverband

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support