Titel

Junior Functioneel beheerder

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

Kandidaat beschikt over een afgeronde MBO-4 opleiding richting ICT-IV


Wensen

  • Kandidaat heeft bij voorkeur praktische werkervaring met het KMar domein (operationele processen en IT-systemen).
  • Kandidaat heeft bij voorkeur praktische kennis en ervaring in het doen van functionele analyses en het uitbrengen van advies.
  • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van PRINCE2, Agile Scum Foundation
  • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van BiSL, ITIL-Foundation (TB), ASL (AB)
  • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van testmethodieken
  • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van informatiebeveiliging (Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002)
  • Kandidaat heeft voorkeur kennis van servicemanagement (ITSM)


Achtergrond opdracht

Betreft een Detavast procedure


Uitvoerend Functioneel Beheer draagt bij aan het realiseren van het beheer van de geïntegreerde Informatievoorziening (IV) voor de gehele defensieorganisatie. Het Uitvoerend Functioneel Beheer werkgebied is primair gericht op het uitvoeren van instandhouding van de IV-diensten van Defensie. Het werkterrein binnen de Afdeling omvat functioneel beheer voor de operationele informatievoorziening van de KMar en het Inlichtingen- en Veiligheidsdomein. Uitvoerend Functioneel Beheer is zo georganiseerd dat kennisgebieden zijn geclusterd in niet-organieke werkverbanden.


De Medewerker Functioneel Beheer voert opdrachten uit op het gebied van Uitvoerend Functioneel Beheer. De Medewerker Functioneel Beheer legt verantwoording af over het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. Het betreft een beoordeling op eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties. Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Medewerker Functioneel Beheer neemt beslissingen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden. De Medewerker Functioneel Beheer onderhoudt contacten die zich kenmerken door het (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid, waarbij sprake kan zijn van uiteenlopende belangen


Achtergrond opdracht

Het is de bedoeling om via detavast, de medewerker als vaste medewerker te laten instromen. 


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd


Bijzonderheden

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Tariefs indicatie

€57,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 10 december 2021, voor 13.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht