Titel

Junior Agile Test Engineer

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.

Achtergrond opdracht

Als junior agile test engineer maak je deel uit van de NVWA Maakplaats, bestaande uit een aantal scrum teams (9 teams). Je bent binnen het team verantwoordelijk voor het opstellen, specificeren en uitvoeren van de testwerkzaamheden van de gerealiseerde user-stories en features. Je bent proactief, communicatief vaardig en in staat om als teamplayer te functioneren binnen multidisciplinaire Agile teams. Daarnaast heb je in het verleden ervaring opgedaan met het opzetten van geautomatiseerde testscenario’s (met SoapUI en eventueel Robot Framework/Selenium). Je houdt focus op datgene wat de meeste waarde toevoegt aan de business, door hoofd en bijzaken van elkaar te scheiden. Je vindt het leuk collega’s (modelleurs en andere test engineers) te begeleiden op het gebied van testen, als sparringpartner van mede testers en van de stakeholders op te treden. Je bent HET kwaliteits geweten van het Agile team dat verantwoordelijk is voor het realiseren/testen van de technische koppelingen (naar andere applicaties).

Je bent niet vies van techniek en op zijn minst in staat de technische koppelingen en de werking daarvan die je team oplevert te begrijpen. Je beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief en nauwkeurig.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:

 • Moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd;
 • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden;
 • Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;
 • Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.

Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma ‘Blik op NVWA’ gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.

Functie eisen

 • 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met testen (testvoorbereiding en -uitvoering) binnen Agile/SCRUM projecten
 • 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met testautomatisering (met SoapUI en eventueel Robot Framework/Selenium
 • 1 jaar ervaring met het werken voor (Rijks)overheden in soortgelijke opdrachten.
 • Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau
 • Kennis van en ervaring met SAFe
 • Kennis van en ervaring met testorganisatie en –uitvoering
 • Kennis van en ervaring met testmanagement
 • Certificaat: TMap NEXT Foundation
 • Certificaat: Certified Agile Tester (CAT)

Competenties:

 • Kritisch, systematisch, gedisciplineerd, maar met een pragmatische inslag
 • Zelfstandig en stressbestendig, Teamspeler
 • Initiatiefrijk, proactief en een grote flexibiliteit

Wensen:

 • Pre: Ervaring met SVN/GIT, Selenium webdriver, Jenkins en/of RobotFramework

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management