Titel

IT Architect

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Achtergrond opdracht

 • Bijdrage leveren aan Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor wat betreft de applicatiearchitectuur en de verbinding met de proces- en technologiearchitectuur
 • Bijdrage leveren aan de Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor de transitie voor een aantal subdomeinen.
 • Bijdrage leveren aan impact-analyses ten behoeve van de impulsen uit diverse subdomeinen van Bedrijfsvoering
 • Meewerken aan en regie voeren over IT-architectuur in het voortraject (BC, GO, IT-Startarchitectuur)
 • Vernieuwen van de architectuur van de SAP-ontwikkelstraat
 • Zorgdragen voor allignment met de business, met leveranciers en met de technologielijn.
 • Het afstemmen van deze architectuur met de raaklvlakdomeinen-
 • Voert de Architectuurcontrol uit binnen een domein of overstijgend over meerdere domeinen en stuurt daarbij inhoudelijk de domeingerichte IT architect(en) aan.
 • Toetsen toepassing architectuurkaders.
 • Advisering en ondersteuning van het management inclusief portfoliomanagement

Achtergrond opdracht
De Belastingdienst staat momenteel voor een forse veranderopgave. De organisatie ten aanzien van de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht en er is een flink aantal veranderdoelstellingen geformuleerd die maken dat een nieuwe visie op het applicatie-en technologielandschap moet worden uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij rijksbrede ontwikkeling. De domeinarchitectuur geldt als het belangrijkste instrument om die verandering te besturen.

Functie eisen

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met IT-architectuurprocessen en -producten
 • Minimaal 5 jaar aantoonbae ervaring in samenwerkingverbanden met de IV-organisatie tijdens de systeemontwikkeling zowel in een waterval voortbrenging als de agile/scrum aanpak.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van de bedrijfsprocessen van de Belastingdienst en in het bijzonder van de bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare brede kennis van SAP-producten, roadmap SAP (inclusief S/4HANA) en implementatie van SAP-systemen
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren van het management ten aanzien van keuzes in het portfolio
 • Minimaal 5 jaar met begeleiden van solution architecten
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van modelleertaal Archimate en eventueel van modelleringstool Bizzdesign.

Competenties

 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Communicatieve en managementvaardigheden

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: vrijdag 31 december 2021