Titel

Interne beheersing/ Interne Controle

Organisatie

Het Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT ) van en voor het rijk, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk. Zij servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. SSC-ICT ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen zij ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen zij dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.


Nederlands cv max 5 pagina’s.

Alle gevraagde eisen moeten verplicht terug te vinden zijn in het CV van de aangeboden kandidaat.

Aan de hand van de harde eisen graag puntsgewijs toelichting geven of de kandidaat voldoet aan de eis met verwijzing naar de pagina’s in het cv!

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar ervaring met informatiebeveiliging in een complexe IT omgeving
 • Minimaal 2 jaar ervaring met interne beheersing in een complexe IT omgeving
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met het (technisch) beheer en de architectuur van grootschalige ERP applicaties
 • Kennis van Informatiebeveiliging (ISO 27001/2) minimaal 2 jaar
 • Ervaring met het beheer (housing, hosting en Applicatiebeheer) en ERP systemen zoals SAP en/of Oracle eBS minimaal 2 jaar


Wensen

 • Kennis van interne beheersing (ITIL, ASL) minimaal 2 jaar
 • Ervaring binnen een grootschalige en complexe technische beheeromgeving
 • Ervaring met in control framework (3 lines of defence)
 • Affiniteit met het inrichten van Interne controle (AO/IC) en interne beheersing (Controle Framework)


Competenties

Wij zoeken een persoon met de volgende competenties:

 • Zelfstandig - in de rol als IB/IC medewerker dien je zelfstandig controles uit te kunnen voeren en verbeterplannen te ontwikkelen en door te voeren.
 • Deskundig - als IB/IC medewerker word je een sparringspartner van de 1e (operationele) lijn. Dit betekent dat jij wordt gezien als een specialist op het gebied van interne beheersing en informatiebeveiliging.
 • Vasthoudend - als IB/IC medewerk kom je te werken in een nieuw team. Dit betekent dat nog niet de gehele organisatie is gewend aan de rol en toegevoegde waarde die IB/IC voor de organisatie met zich mee brengt. Derhalve dient de IB/IC'er overtuigend te zijn om deze toegevoegde waarde uit te dragen maar ook om eventuele weerstanden te overwinnen.

Achtergrond opdracht

Gezocht wordt naar een nieuw teamlid binnen het team IB/IC (Interne Beheersing/Interne Controle). Vanuit dit team wordt periodiek gerapporteerd over de status van de interne beheersing binnen de IT omgeving. De rapportages worden gedeeld met de operationele 1e lijn, de interne én externe accountant. Daarnaast is het team IB/IC een drijvende factor in een verdere professionalisering van de technische beheeromgeving van het SSC-ICT.


Je bent verantwoordelijk voor het (periodiek) uitvoeren van controles op het gebied van IT processen en informatiebeveiliging. Om de controles uit te kunnen voeren maak je gebruik van systeeminformatie vanuit de technische infrastructuur. Nadat je de mogelijke bevindingen hebt gerapporteerd aan de verantwoordelijke business units denk je proactief mee in de opvolging en verbetering (Plan/Do/Check/Act). Daarin weet jij je kennis over informatiebeveiliging en interne beheersing te vertalen in acties die worden uitgevoerd door de (technische) beheerders.


Achtergrond opdracht

Het SSC-ICT is verantwoordelijk voor het beheer van een aantal zeer grote financiele applicaties. Op aandringen van de AuditDienst Rijk is begonnen met een langlopende verbetertraject. Door de directie is hierin een versnelling aangebracht door een aantal specifieke verbetertrajecten en de inrichting van een interne audit functie.


Inmiddels is er tevens een team IB/IC ingericht om toe te zien op de interne beheersing. Dit team is verantwoordelik voor het periodiek uitvoeren van controles op de interne beheersing en toe te zien op (proces)verbeteringen. Het team IB/IC is direct onder de manager ERP geplaatst.


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 19 januari 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support