Titel

Integratie consultant IDD (deta-vast)

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

  • Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
  • Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Minimaal taalniveau C1.


Wensen:

  • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) op het gebied van IT
  • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in het Agile werken
  • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in applicatieintegratie
  • Kandidaat heeft een HBO opleiding in de richting informatica
  • Kandidaat heeft kennis van één of meer van de volgende producten/protocollen: JAVA, HTTP, XML, TLS, TCP/IP, SOAP en REST


Achtergrond opdracht

De Integratie Dienst Defensie (IDD) verzorgt koppelingen tussen applicaties. De IDD is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van koppelingen. Voor externe koppelingen en domein overstijgende interne koppelingen wordt de IDD ingeschakeld. In het complexe Defensie IT-landschap is dat een flinke en interessante klus. Je wordt opgeleid en begeleid tot integratieconsultant. De integratieconsultant is het eerste en laatste contact voordat een koppeling in productie en in beheer gaat. Dat betekent dat er veel geschreven en geregeld moet worden. Veel samenwerken met de netwerkmensen en technisch beheerders van Defensie is nodig. Het is daarom zaak dat je kennis opdoet en ervaring krijgt in diverse producten zoals TCP/IP, TLS, HTTP, gateways, proxies, enz. De werkzaamheden zijn zowel functioneel als technisch van aard. Je schrijft de impactanalyse voor de (interne) klant en de technische documentatie voor beheerders. Je schrijft ontwerpen en je test de nieuwe interface met SOAP UI of een andere tool. In geval van incidenten stuur je de keten aan en je zoekt met netwerktools mee naar de oorzaak


Achtergrond opdracht:

Specifiek voor de grensprojecten van de Koninklijke Marechaussee zijn veel aanvragen binnen / worden veel aanvragen verwacht voor de realisatie van webservices tussen KMAR systemen onderling of met externe systemen. Vanuit de personele exploitatie van COC2 is budget beschikbaar gesteld voor het invullen van knelpuntcapaciteit binnen JIVC. Binnen dit budget wordt extra capaciteit voor IDD via DETA-VAST constructie aangewend


Organisatorische context en cultuur:

 JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

LET OP: Graag ontvangen wij van de kandidaat een motivatie van maximaal 1 A4-tje, lettertype Verdana, lettergrootte 10, waaruit tevens de ambitie van de kandidaat blijk

Opdracht informatie

Tariefsindicatie EUR 65,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 24 augustus 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support