Titel

Installatie Verantwoordelijke (ANR-16228)

Organisatie

High Tech
 

Achtergrond opdracht

Installatie Verantwoordelijke. 

Het is een zeer uiteenlopend takenpakket met toezicht op werkverantwoordelijken, projectleiders, uitvoerenden en gebruikers. 

Volgens NEN3140 zijn dit de taken van een Installatieverantwoordelijke: 

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor 
— de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen; 
— het in stand houden van de veiligheid van elektrische installaties en 
elektrische arbeidsmiddelen, door regelmatige inspecties en tijdig herstel 
van gevonden gebreken; 
— het opzetten van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch 
gevaar; 
— het vaststellen van procedures voor bediening van de installatie; 
— het goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden, 
maar niet hoe om te gaan met de werkrisico’s; 
— het toestemming geven voor de aanvang van werkzaamheden.

Functie eisen

Hiervoor heb je nodig en dit is dus onderdeel van het takenpakket:

Informatie over de elektrische installatie moet actueel en beschikbaar zijn. 
Voorbeelden van actuele informatie zijn: 
— schema’s; 
— tekeningen; 
— montage-instructies; 
— gebruiksaanwijzingen; 
— bedieningshandleidingen. 

Voor de noodzakelijke schema's en tekeningen zie de desbetreffende 
normen, zoals NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1. 

Ook: 
De installatieverantwoordelijke moet bepalen en met redenen omkleed 
vastleggen: 
a) de te inspecteren elektrische installaties of delen daarvan, 
b) de uit te voeren inspecties, 
c) de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties, 
d) de representatieve steekproef en 
e) waar noodzakelijk, de meetmethoden en instrumenten die worden 
gebruikt bij de inspectie. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
voorschriften van de fabrikant van het elektrisch materieel. 
De inspectie van installaties moet bestaan uit een visuele inspectie en 
metingen en beproevingen. 

In 2018 20 uur per week. 
In 2019 16 uur per week

Opdracht informatie

Interested?

Please send us asap your recent CV + a motivation for this role, both in English, together with your availability/planned vacations and all-in hourly rate VAT (BTW) excluded.