Titel

Inspecteur

Organisatie

Onderwijsinstellingen. 

Achtergrond opdracht

Inzet als inspecteur voor de uitvoering van onderzoeken bij onderwijsinstellingen.

Als inspecteur voer je het toezicht uit op besturen en scholen aan de hand van het geldende onderzoekskader 2017. Je onderzoekt de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie. Je onderzoekt daarbij ook of de instelling/opleiding voldoet aan weten regelgeving. Je oordeel baseer je onder meer op documenten die de instellingen aanleveren en op gesprekken die je hebt met besturen, directeuren, docenten en leerlingen / studenten. Je bevindingen bespreek je in het onderzoeksteam. Uiteindelijk koppel je je bevindingen terug aan betrokken partijen en leg je het oordeel vast in een openbaar rapport.

Je werkt in teams van inspecteurs, analisten en medewerkers toezicht. Samen met één of meer collega’s voer je het toezicht uit. Jullie rapporteren gezamenlijk over het onderzoek. Maximaal 400 uren per inspecteur per jaar, op afroep. Totaal drie inspecteurs gevraagd.

Aard van de relatie opdrachtgever
De opdracht wordt zelfstandig uitgevoerd en er is sprake van sturing onder leiding en toezicht alleen op het resultaat.

Achtergrond opdracht
Onvoldoende eigen capaciteit om onderzoeken uit te voeren. Inzet van flexibele schil.

Functie eisen

  • Aantoonbare ervaring met kwaliteitszorg en het uitvoeren van audits
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Ruime kennis van en ervaring met het onderwijs
  • Op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van

Wensen

  • Minimaal 8 jaar Ervaring met toezicht in het onderwijs of onderzoek in het onderwijs
  • Academische opleiding
  • Kennis van en ervaring met de mbo wet- en regelgeving

Competenties

  • Goede communicatieve vaardigheden; komt overtuigend over, kan helder argumenteren en hanteert een aansprekende stijl. Voor instellingen ben je een stevige gesprekspartner. Je rapporteert uitstekend. Je bent in staat om het juiste niveau en de juiste toonzetting in een rapport te treffen waardoor geschreven oordelen ook herkend en erkend worden.
  • Analytisch vaardig en een scherpe oordeelsvorming; het vermogen om op basis van beschikbare informatie en ervaring tot een gedegen oordeel te komen. Je rapporteert goed en kunt je oordeel dus gemakkelijk “to the point” en gestructureerd op papier zetten
  • Omdat je te maken kan krijgen met weerstanden, beschik je over het geduld, de tact en diplomatie om hier effectief doorheen te kunnen breken. Bestuurs-en organisatiesensitiviteit zijn goed ontwikkeld. Je bent professioneel, integer resultaatgericht, flexibel en werkt graag samen

Opdracht informatie

Heeft u interesse?
reageer dan zo spoedig mogelijk met uw CV en motivatie in een Word document, uw beschikbaarheid en uw vakantieplannen.
graag vermelden tegen welk uurtarief incl. reis- en verblijfkosten, excl. BTW u zich wilt voorstellen

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig