Titel

Infrastructuur/technisch architect.

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Achtergrond opdracht

Als startpunt wil ACM de huidige technische architectuur laten beschrijven in de tool Enterprise Architect op basis van ArchiMate. Vervolgens moet de doelsituatie die voorziet in de benodigde functionaliteiten worden vormgegeven. Deze architectuur moet leidend zijn voor een technisch ontwerp van de aanpassingen die nodig zijn aan de huidige ICT infrastructuur van ACM. Om deze architectuur en ontwerp te maken zoekt ACM naar een infrastructuur/technisch architect.
De opdracht is alsvolgt inhoudelijk opgebouwd:
De opdracht bestaat globaal uit de volgende stappen:
1. Adviseer over de aanpassingen die nodig zijn in de huidige ICT infrastructuur om de performanceproblemen op te lossen. Ondersteun bij het implementatieproces van deze aanpassingen.
2. Beschrijf samen met het I&A team de huidige technische architectuur van de ICT infrastructuur.
3. Beschrijf samen met de betrokken teams de functionaliteiten die nodig zijn om data-gedreven toezicht en het forensisch ICT onderzoek te kunnen uitvoeren met behulp van de ICT infrastructuur.
4. Geef aan welke maatregelen genomen zouden kunnen worden ter overbrugging van de periode tot aan de consolidatie, zodat tijdelijk kan worden voorzien in de huidige vraag van de business. Maak daarbij inzichtelijk wat de consequenties zijn in tijd, geld en inzet van medewerkers.
5. Vertaal de functionaliteiten naar een doelsituatie voor de technische architectuur van de ICT infrastructuur, waarbij de doelsituatie nadrukkelijk moet passen in de beschreven huidige Enterprise streefarchitectuur van ACM. Belangrijke aspecten daarbij zijn: virtualisatie, rekensnelheid, opslagcapaciteit, netwerkverbindingen, connectiviteit, informatiebeveiliging/security, privacy en softwaretools.
6. Maak op basis van de doelsituatie een ontwerp voor de technische inrichting van de ACM ICT infrastructuur.
7. Maak een roadmap waarbij, in een tijdlijn, de volgorde en afhankelijkheden voor het realiseren van het inrichtingsadvies door ACM kan worden opgepakt.
8. Vervolgens willen we graag ook wat verder in de toekomst kijken. Centrale vraag; wat is de technische doelarchitectuur die toekomstvast is, de moderne ontwikkelingen een plaats geeft en toch veilig en betrouwbaar is. Mocht deze stap eenvoudig in te passen zijn in stap 5 dan is het wenselijk om die stappen gecombineerd uit te voeren. De consolidatie mag hier echter niet door vertragen.
9. Met als uitgangspunt de doelarchitectuur voor de technische ICT infrastructuur kan als volgende stap een Cloud strategie voor ACM worden ontwikkeld.
10. De infrastructuur architect blijft als adviseur bij het traject betrokken totdat de aangepaste ICT infrastructuur voor Datalab en FIT is opgeleverd.

Achtergrond opdracht
ACM is momenteel bezig met een strategische aanpak van thema’s op het gebied van Informatievoorziening en ICT. Binnen dat kader moet er een consolidatie plaatsvinden van diverse losstaande netwerkomgevingen naar het ACM netwerk. Na consolidatie moet de ACM ICT infrastructuur kunnen voorzien in functionaliteiten voor zowel data-gedreven toezicht (Datalab) als forensisch ICT onderzoek (FIT). Het blijkt dat de performance van de ICT infrastructuur ten opzichte van de vereisten van deze omgevingen nog niet toereikend is. De ICT infrastructuur moet hierop worden aangepast. Daarnaast wil ACM verder ontwikkelen in het werken onder architectuur. Als startpunt wil ACM de huidige technische architectuur laten beschrijven in de tool Enterprise Architect op basis van ArchiMate. Vervolgens moet de doelsituatie die voorziet in de benodigde functionaliteiten worden vormgegeven. Deze architectuur moet leidend zijn voor een technisch ontwerp van de aanpassingen die nodig zijn aan de huidige ICT infrastructuur van ACM. Om deze architectuur en ontwerp te maken zoekt ACM naar een infrastructuur/technisch architect.

Functie eisen

 • afgeronde HBO niveau opleiding in een ICT gerelateerde opleiding zoals Bedrijfskundige of Technische Informatica
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de rol van infrastructuur/technisch architect
 • Minimaal 5 jaar Ervaring met het vertalen van business behoefte in ICT infrastructuur diensten
 • Minimaal 3 jaar Bewezen kennis van en ervaring met architectuurmethodieken (zoals TOGAF, DYA, etc.);
 • Minimaal 3 jaar Bewezen expertise op één van de volgende gebieden: virtualisering, networking, datacenters, storage, cloudoplossingen
 • Kennis van Bestuurlijke Informatica ; Bachelor Bedrijfskundige Informatica
 • Kennis vab Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) ; TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen
 • Kennis van informatiemanagement ; Business Information Management Foundation

Competenties

 • in staat om draagvlak te creëren bij de betrokken teams en opdrachtgever
 • analytische, advies en communicatieve (schriftelijke) vaardigheden
 • Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen

Kennis 

 • Geldige vendor-certificeringen op expertniveau zijn een sterke pré (bijvoorbeeld Microsoft MCSE, VMWare VCP, Citrix CCEA, Cisco);
 • Ervaring met de beschrijvingstaal ArchiMate en de tool Enterprise Architect
 • Kennis op één van de volgende gebieden: ITIL, Prince2;