Titel

Infrastructuur/Firewall specialist

Organisatie

Over Gemeente Uden

Gemeente Uden en gemeente Landerd staan op het punt om samen te gaan werken. Een fusie welke op 1-1-2022 zal gaan plaatsvinden. Er zijn inmiddels verschillende werkgroepen gevormd. Ook beide automatiserings afdelingen zijn inmiddels samengevoegd tot één werkgroep Automatisering.


Over Afdeling Automatisering

Afdeling automatisering is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur van de gemeenten, Werkgroep Automatisering voor de herindeling van de gemeente Uden en Landerd welke op 1-1-2022 plaats zal vinden.

Achtergrond opdracht

Omschrijving van de gevraagde dienst

De gemeenten willen haar firewalls (regulier) vervangen. Met de komende fusie/herindeling (per 1-1-2022) willen we in kaart brengen hoe we dit project het beste uit kunnen voeren rekening houdend met de herindeling.

Er dient ook rekening gehouden te worden met het mogelijk koppelen van MFA's aan de firewalls en een koppeling met overige instanties.

Het rapport dat zal worden opgesteld bevat een situatieschets van de nieuwe organisatie, een migratie strategie en een schatting van de benodigde tijd & kosten.

De opdracht beperkt zich tot het in kaart brengen van de situatie van de Firewalls.


Resultaat

Een situatieschets van de nieuwe organisatie, een migratie strategie en een schatting van de benodigde tijd & kosten.

Nederlandstaligrapport waarin het advies is uitgewerkt.

Functie eisen

 • Ervaring hebben met het opstellen van een Plan van Aanpak waarbij de volgende onderdelen beschreven moeten worden;
  • Inleiding max 1 A4
  • Beschrijving onderzoeks-/auditaanpak
  • Beschrijving technieken en tools
  • Stappenplan, met activiteiten in volgorde en doorlooptijd
  • Beschrijving ingezette kwaliteitsnormen
  • Omschrijving integriteit en screening medewerkers
 • Aantoonbare kennis op het gebied van Firewalls
 • Aantoonbare werkervaring bij een Gemeente
 • Communicatie, rapportage en presentatie in de Nederlandse taal

Opdracht informatie

 • Stuur ons voor vrijdag 18 september 2020 een recente CV samen met de beschikbaarheid/geplande vakanties.
 • Wij kunnen op basis van deze uitvraag tot dinsdagochtend 15 september 2020 vragen stellen bij de klant.
 • De contractvorm bestaat uit het doorgeven van een all-in uurtarief excl. BTW