Titel

Infrastructuur architect

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als infrastructuur architect.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en praktische ervaring met moderne relevante IT Cloud infrastructuur.
 • Kandidaat is op de hoogte van High Availability MS SQL databases.


 Wensen • Mate waarin de kandidaat aantoonbare en inhoudelijke werkervaring heeft op het gebied van hoog beschikbare cloud infrastructuren van VMWare in een Microsoft georiënteerde omgeving.
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het uitvoeren van projecten onder Agile/Scrum en PRINCE2.
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het opstellen van requirements onder IREB en kan in samenwerking met de Product Owner EPIC’s definieren
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het inrichten van een CI/CD platform
 • Mate waarin kandidaat ervaring heeft van wet- en regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging, ISO 27001/27002
 • Mate van werkervaring bij de Rijksoverheid met NORA, EAR en overheidsstandaarden

Achtergrond opdracht

“Never a dull moment” op het persoonsgebonden budget (pgb)- dossier! Een van de taken van de programmadirectie PGB is de doorontwikkeling en invoering van het PGB2.0-systeem. Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de infrastructuur is het programma PGB2.0 op zoek naar een ervaren Infrastructuur architect. Vind je het leuk om bij een programma te werken en de verbinding te zoeken tussen de verschillende belanghebbenden? En houd je van een uitdaging in een dynamische omgeving? Kom dan de Programmadirectie PGB versterken! Het PGB Een PGB is een budget (geldbedrag) dat mensen kunnen aanvragen om zelf hulp, (thuis)zorg, begeleiding of voorzieningen in te kopen om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Daarbij kiest 1 De vastgestelde versie wordt binnenkort openbaar gepubliceerd op www.functiegebouwrijk.nl. men zelf zorgverleners en begeleiders uit. Een PGB kan op basis van verschillende regelingen worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders het budget, dat door gemeenten en zorgkantoren wordt verstrekt, niet meer op hun eigen rekening gestort. Zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald op basis van een door de budgethouder ingediende declaratie. Dit wordt het ‘trekkingsrecht’ genoemd. Voor de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, verstrekkers en de SVB bij de uitvoering van het trekkingsrecht, wordt een nieuw informatiesysteem (door)ontwikkeld: het PGB2.0-systeem. Dit systeem bestaat uit een tweetal applicaties en de koppeling daartussen: • Het Zorgdomein of Z-domein: dit is een webapplicatie die beschikbaar is voor budgethouders, zorgverleners, de SVB, gemeenten en zorgkantoren. Het Z-domein ondersteunt partijen bij hun administratieve handelingen rond zorgovereenkomsten en declaraties.
 • Het Financieel domein of F-domein: dit is een applicatie die de SVB in staat stelt de financiële afhandeling van declaraties te verzorgen en de budgethouder te ondersteunen bij diens werkgeverstaken. Het F-domein heeft diverse externe koppelingen, waaronder met de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP).


 Taken en verantwoordelijkhedenDe werkzaamheden van de Infrastructuur architect bestaan uit: • Het uitwerken van de infra architectuur waarin architectuurkaders zoals bedrijfs-, applicatie-, technische (beheer) en beveiligingsprincipes en uitgangspunten zijn uitgewerkt en rekening is gehouden met de huidige on-premise en toekomstige cloud infrastructuur;
 • Het analyseren van het (huidige) infrastructurele landschap;
 • Het opstellen van een plan en roadmap voor het realiseren van een toekomstvaste infrastructuur;
 • Het begeleiden van de verdere uitwerkingen van de ontwerpen;
 • Het communiceren met de verschillende stakeholders en leveranciers.

Opdracht informatie

Interesse? Stuur ons dan uiterlijk 20 juli  2022, voor 15:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. 

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Infrastructure incl. Cloud