Titel

Infra Architect applicatie hosting Linux

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van een technisch (detail) ontwerp op het gebied van IT Toepassingen.    
 • Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het hosten van IT Toepassingen op Linux platformen    
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het ontwikkelen en bouwen van automation scripts.    
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring mbt het inrichten van security op Linux platformen    
 • Kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau    


Competenties • Analyseren
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Initiatief
 • Verantwoordelijk
 • Flexibel


Wensen • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik containertechnieken op basis van Kubernetes of Rancher    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik webhosting platformen (bijvoorbeeld: Apache/ Tomcat of Nginx)    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met DBMS-en (bijvoorbeeld: PostgreSql of MongoDb)    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring van CI-CD, deployment technieken, Azure Devops of Gitlab     
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis er ervaring met hosting van complexe IT Toepassingen    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring van hosting op Windows platformen    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring van monitoring en bewaking obv Zabbix of Prometheus     

Achtergrond opdracht

1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: • Het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).
 • Uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s).
 • Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders
 • Het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
 • Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
 • Het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
 • Het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.


 
2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: • Het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.
 • De samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
 • Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
 • Het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
 • Het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders
 • Het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden3. Draagt zorg voor het problem management door: • Het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.


Achtergrond opdrachtBinnen het serviceteam COC2 ITT leveren wij betrouwbare, beveiligde IV/ICT-dienstverlening (regulier beheer en projectmatige ondersteuning) aan de Kmar. Dit doen wij op een agile werkwijze m.b.v. een Scrumteam. Het team is gestart met de focus op projectmatige ondersteuning maar transformeerd steeds meer naar een DevOPS constructie waarbinnen zowel de CHANGE als de RUN (exploitatie GIT & INFRA activiteiten) opgepakt worden. De SPS zal het team versterken omdat er meer en meer beheerwerkzaamheden binnen het team belegd wordenBijzonderheden / extra toelichtingDe werkzaamheden in het agile team brengen met zich mee dat voor enkele reguliere overleggen aanwezigheid op de Defensie locatie (Den Helder) gewenst is. Verder is er veel gelegenheid om vanaf huis te werken. Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tarief indicatie: EUR 100,- Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 24 april 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.  • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.
 • De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.
 • Let op! De screening voor deze functie kan c.a. 3 weken in beslag nemen

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture