Titel

Informatiemanager I&V

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en recente (in de afgelopen 8 jaar) ervaring met informatie management binnen een IT omgeving;
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare en recente (in de afgelopen 8 jaar) ervaring met het schrijven van IT projectvoorstellen;
 • Je bent 36 uiur per week beschikbaar;
 • "Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. “Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.” Deze eis zal worden getoetst in het toelichtend gesprek.
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding

Competenties

 • Analyseren
 • Beïnvloeden
 • Organisatiegericht
 • Flexibel
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren

Wensen

 • Bij voorkeur ervaring als informatiemanager van IT - of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie) of binnen het domein van Inlichtingen en Veiligheid.
 • Bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als IT projectmanager.
 • Bij voorkeur gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager of als projectmanager binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie,
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager of als projectmanager met regie op software die in standaardvorm of op maat (mede) wordt geleverd door leveranciers buiten de eigen organisatie.
 • Bij voorkeur een afgeronde opleiding projectmanagement.
 • Bij voorkeur een afgeronde opleiding informatiemanagement.

Achtergrond opdracht

1. Voorbereiding en ontwikkelingstraject, door:

 • Het ontwikkelen en plannen van adviesproducten o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • Het toetsen van beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied;
 • Het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houden met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid;
 • Het creëren van draagvlak voor de totstandkoming van adviesproducten, processen en beleid.

2. Besluitvorming, door:

 • Het inhoudelijke coördineren en procesmatige en procedurele voorbereiden van multidisciplinair besluitvormingsproces.

3. Implementatie en uitvoering, door:

 • Het creëren van draagvlak voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen;
 • Het zorg dragen voor implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen.

4. Evaluatie en monitoring, door:

 • Ontwikkeling evaluatie en monitoring;
 • (Evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd;
 • Voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid;
 • Monitoring adviesprocessen;
 • Beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen.

5. Project-voorstel realiseren, door:

 • voorbereiding, analyse en afstemming.
 • Business IT Alignment

Achtergrond opdracht

Bijdragen aan en verbeteren van processen rondom informatiebeveiliging binnen ontplooide netwerken binnen het Inlichtingen en Veiligheid domein.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1: De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. De kandidaat dient verbinding te kunnen leggen en bekend te zijn met JIRA.


Voorbehoud 2: Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tariefsindicatie EUR 85,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 27 augustus 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

 • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management