Titel

Informatiebeveiliger

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

JIVC is de IT leverancier van Defensie zowel voor de specifieke alsook de generieke IT dienstverlening. Voor het leveren van de verschillende IT diensten worden hoge eisen gesteld aan de beveiligingseisen, standaarden en borging van de wettelijke kaders en regelgeving.De primaire doelstelling is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficient mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Produkten van de afdeling BPS. Het Cluster Produkten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Met die bouwsteenstructuur en architectuur worden diensten aan de Defensieklant geleverd. De Productverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar te leveren diensten en heeft hiervoor de beschikking over Quality Assurance Managers, die de borging verzorgen van de opgelegde IT normeringen vanuit het Informatiebeveiligingsbeleid.

Van belang is dat de IT informatiebeveiliger zich in eerste instantie zal richten op het inregelen van specifieke beveiligingsmaatregelen in de IT infrastructuur in het domein van Identity & Access Management.
 

Functie eisen

Werkervaring algemeen     

 • Kandidaat heeft 3 jaar ervaring met IT Informatiebeveiliging   
 • Kandidaat heeft 1 jaar ervaring met het opstellen en begeleiden/uitvoeren van verbeterplannen
 • Kandidaat heeft 1 jaar ervaring met leidinggeven

Werkervaring specifiek   

 • Kandidaat heeft 3 jaar kennis van ISO 2700x     

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen

 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding    
 • Kandidaat is CISSP en/of CISM gecertificeerd, minimaal CISSP

Wens 
Relevante Werkervaring 

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met STIG 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Patchmanagement 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Logging en monitoring      
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het begeleiden van Audits 
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met risk management   

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support