Titel

informatieanalist implementatie

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.

Achtergrond opdracht

De informatieanalist implementatie is vanuit het implementatie team verantwoordelijk voor de ondersteuning van de lijnorganisatie bij het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie. De werkzaamheden bestaan uit een mix van bureaustudie en interviews/gesprekken/workshops met medewerkers uit de organisatie. Hierbij worden op hoofdlijnen de volgende taken voorzien:

 • Uitvoeren van fit-gap analyses.
 • Opleveren van modellen/schema’s ter ondersteuning van de implementatie.
 • Organiseren simulaties voor gebruikers.
 • Uitwerken user stories en deze afstemmen met de verschillende stakeholders.
 • Afhandelen van vragen van gebruikers m.b.t. het proces en systeem.

Achtergrond opdracht 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie-overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd.
• Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden
• Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.
• Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.

Om dit doel te bereiken is de NVWA in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. Sinds de start van het programma is het merendeel van de processen van de NVWA in kaart gebracht en herontworpen, is er een concern architectuur opgesteld en doorontwikkeld, zijn er een basisinformatievoorziening en additionele componenten aanbesteed en verworven en zijn de wensen en eisen ten aanzien van de digitale werkplek geformuleerd. Het programma gaat in 2017 van start met de fasegewijze implementatie van de herontworpen processen, ondersteund door de nieuwe basisinformatievoorziening en bijpassende hardware volgens de daartoe opgestelde transitieplanning.

Functie eisen

 • Werkervaring en -denkniveau WO
 • Je hebt 2 jaar aantoonbare ervaring met het beschrijven van processen en maken van verschillende procesmodellen
 • Je hebt 2 jaar aantoonbare ervaring met het beschrijven van user stories voor scrumteams
 • Je hebt 2 jaar aantoonbare ervaring met werken ‘onder architectuur’
 • Je hebt 2 jaar ervaring met het werken in een scrumteam
 • Je hebt ervaring met uitvoering van proces- en ICT implementaties
 • Je hebt ervaring bij een toezichthouder binnen de Rijksoverheid
 • Certificaat Professional scrum master I

Competenties

 • Je bent in staat mensen op verschillende niveaus voor je te winnen
 • Je bent analytisch sterk, accuraat en communicatief sterk
 • Je bent in staat je een nieuwe materie snel eigen te maken

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management