Titel

Informatieanalist en BI-consultant

Organisatie

IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.

Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.

Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.

Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:
Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

Achtergrond opdracht

Wat je gaat doen
Jij gaat de werkgroep schonen registerdata helpen de kwaliteit slag en de wasstraat te realiseren. Je gaat in gesprek met gebruikersgroepen in het land en andere betrokkenen om de kwaliteit en vervuiling van gegevens zichtbaar te maken. Je vertaalt de eisen en wensen aan informatie en hulpmiddelen van de gebruikersorganisatie naar functionele requirements en specificaties. En je ontwikkelt in samenwerking met het ontwikkelteam de Extract-Translate-Load-processen en de dashboards. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat bestaande dashboards voor gegevenskwaliteit worden verbeterd en waar nodig nieuwe gerealiseerd. Ook ga je het beheerproces inrichten en de dashboards in beheer brengen en zo helpen een wasstraat te realiseren.

Je gaat je verder bezighouden met:

 • Werkgroepen begeleiden in het gebruik van dashboards
 • Analyse en ontwerp van dashboards binnen het domein Civiel recht.
 • Afstemmen van gewenste functionaliteit met gebruikers, functioneel beheer en Product Owner en met Business Analisten uit diverse projecten.• In samenspraak met architecten, ontwikkelaars, UX’ers en testers opstellen van (service)ontwerpen
 • Inzichtelijk maken van consequenties van (technische) ontwerpkeuzes voor de gebruikersgroepen.
 • Bijdragen aan de analyse van bevindingen.
 • Bijdragen aan impactanalyses.
 • Overdragen van kennis aan operationeel beheer teams en aan functioneel beheer team.

Je bent gewend om op HBO/WO niveau te acteren en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Je bent een teamspeler en ondersteunend ingesteld. Ook ben je in staat om in een complexe omgeving gebruikers te begeleiden, de gebruikersbehoefte op te halen en landelijk draagvlak te creëren voor voorgestelde functionele en technische oplossingen. Je hebt oog voor het volledige ontwikkel- en in beheer name traject. Je kunt en durft zelfstandig beslissingen te nemen, toont initiatief en beschikt over organisatiesensitiviteit en overtuigingskracht. Je hebt doorzettingsvermogen, bent integer en gericht op kwaliteit.

Achtergrond opdracht
De Rechtspraak heeft de wettelijke taak enkele openbare registers te beheren. Het gaat hierbij o.a. om het Centraal Curatele en Bewind Register, het Centraal Insolventie Register en het Huwelijks Goederen Register. De inhoud van deze registers wordt door de rechtbanken gepubliceerd op Rechtspraak.nl. . De betrouwbaarheid van de registers is afhankelijk van de datakwaliteit. Het blijkt dat er vervuiling bestaat binnen deze registers of binnen bronnen die de registers voeden. Daarom heeft de Raad voor de Rechtspraak een werkgroep ingesteld om te zorgen voor een verbetering van de datakwaliteit van de registers. Na een eerste kwaliteit slag moet dit leiden tot een wasstraat voor data.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar gedegen kennis en ervaring in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) versie 12c.
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar gewenste functionaliteit met gebruikers, functioneel beheer en Product Owner en met Business Analisten af te stemmen
 • Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met informatieanalysemethoden- en technieken en functioneel ontwerpen.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van dashboards
 • Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met Extract-Translate-Load-processen (ETL)

Wens

 • Praktijkervaring met JIRA of een andere backlog tool
 • Aantoonbare kennis van een modelleringsapplicatie
 • Je bent analytisch ingesteld en je hebt een helicopterview
 • Je hebt interesse of ervaring in het opstellen van informatie- en procesmodellen, use cases en user stories.
 • Interesse voor werken in de rechterlijke organisatie en gevoel voor juridische materie.

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management