Titel

Informatie Architect

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

 • Je beschikt over analytische vaardigheden en kan verbanden leggen tussen verschillende soorten informatie;
 • Je bent een creatieve denker, die vernieuwende ideeën initieert en stimuleert;
 • Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen en trends en kan deze integreren in je analyses, werkzaamheden en planningen;
 • Je bent overtuigend en kan jouw standpunt onderbouwen met heldere aansprekende argumenten;
 • Je bent in staat om binnen een complexe en politiek-sensitieve omgevingen te werken;
 • Je houdt goede contacten met de stakeholders rondom de diverse projecten en programma’s;
 • Voor een goede functievervulling is het van belang dat je snel kunt schakelen, concrete doelen en prioriteiten kan stellen;
 • Je kunt meerdere ballen tegelijk in de lucht houden en in een hectische omgeving overzicht en koers houden.


Doel en kernwerkzaamheden.

 • Maakt primair start architecturen en analyses voor complexe projecten met een grote impact op het systeemlandschap van het aCBG.
 • Adviseert projectleiding, stuurgroep, business eigenaren en functioneel beheer t.a.v. de realisatie van de projectdoelstellingen rekening houdend met architectuurprincipes van het Rijk en de doelarchitectuur van het aCBG.
 • Voert risicoanalyses en impactanalyses uit op vraagstukken die ontstaan binnen de uitvoering van het project.
 • Bereidt scenariokeuzes voor, en legt deze voor besluitvorming voor.
 • Formuleert de non-functionele eisen in geval van een aanbestedingstraject.
 •  Verwerkt onder aansturing van de CBG Informatie Architect de modellen in de centrale architectuur repository bij op basis van de project deliverables.


Gewenst profiel

 • HBO/WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een afgeronde IT-gerelateerde opleiding;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als (informatie-) architect;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden (NL & EN);
 • Certificering of aantoonbare ervaring met TOGAF, NORA, DYA, UML;
 • Aantoonbare kennis van de architectuur van het Microsoft Azure-platform is een pré;
 • Aantoonbare ervaring met de toepassing van security binnen architectuur;
 •  Kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, systeemintegratie en ketenuitwisseling;
 • Je hebt ervaring op gebied van applicatie ontwikkeling en/of gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen;
 • Ervaring met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten bij de Rijksoverheid is een pré.

Achtergrond opdracht

Als Informatie architect houd je je binnen verschillende programma’s bezig met de inhoudelijke concretisering van bestaande en komende beleidskaders, de vertaling hiervan naar praktische oplossingen en diensten voor de informatievoorziening van het aCBG. Het betreft met name, maar niet uitsluitend, de volgende programma’s:

Het programma Informatiehuishouding op Orde. Dit programma richt zich op de informatiehuishouding van het aCBG. Hierin vertaal en interpreteer je de (nieuwe) kaders vanuit de Rijksoverheid (zie hiervoor ook de website www.informatiehuishouding.nl) op dit gebied naar praktische oplossingen voor de CBG-organisatie. Duurzame toegankelijkheid van informatie is hierbij het uiteindelijke doel.

Het programma “New Veterinarion Regulation”.Op 28 januari 2022 gaat de Veterinaire Verordening (EU) 2019/6 van kracht waarin vele zaken omtrent diergeneesmiddelen worden vastgelegd, waaronder het tot stand komen van een Union Product Database (UPD). In deze databank worden gegevens bijeengebracht die betrekking hebben tot verleende vergunningen voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen in de Unie. Je werkt binnen deze programma’s en projecten zelfstandig aan architectuurvraagstukken binnen de aangegeven kaders en richtlijnen vanuit de bestaande informatie architectuur van het aCBG.

Naast de uitvoerende taken als architect heb je tevens een belangrijke adviesrol naar de programmamanagers. Je bent een ervaren informatie architect die zeer creatief is en goed kan ontwerpen. Je hebt kennis van de verschillende concepten en principes, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het aCBG en specifiek de kaders vanuit genoemde programma’s. Je kan jouw ideeën en visie concretiseren in realistische ontwerpen van complete informatievoorzieningen of grote delen daarvan. Je bent een informatie architect die informatieen dataprocessen in kaart brengt en knelpunten proactief signaleert.

Je borgt de aanpak van diverse knelpunten en jaagt openstaande acties aan. Je bewaakt de uniformiteit tussen de verschillende ontwerpen en informatiesystemen binnen de projectkaders en draagt zorg dat deze op de juiste manier worden overgenomen in het project. Je ziet toe op naleving van architectuurprincipes voor informatievoorziening binnen de projectkaders. Je zorgt dat de nieuwe wensen zoveel mogelijk voldoen aan de referentiearchitectuur, waarbij je in staat bent om een afweging te maken tussen strakke architectuur en flexibele mogelijkheden voor de gebruiker met daarbij veel aandacht voor informatiebeveiliging. Je bent in staat tot het succesvol inzetten van innovatieve technieken en technologie.

Plaats in de organisatie
Informatievoorziening en IT diensten zijn verweven met de primaire processen van het aCBG en zijn van groot belang om de gebruikers optimaal in hun werkzaamheden te ondersteunen. De afdeling Informatievoorziening staat onder leiding van het hoofd IV, tevens CIO. De IV-afdeling is ingericht als een regie-organisatie en kent o.a. een ontwikkel-, een projecten- en een beheerteam. Als Informatiearchitect kom je binnen het Informatiemanagement en Architectuur team (IM&A) te werken waar 4 Informatiemanagers en een Informatiearchitect werkzaam zijn. Het team staat onder aansturing van de Enterprise Architect. De focus van de het IM&A-team is om voortdurend met en voor de gebruikers de vraag naar ITdiensten te expliciteren (vraagmanagement) en om de gevraagde functionele en technische veranderingen op een gestructureerde wijze onder (doel)architectuur uit te voeren.

Als Informatiearchitect houd je je binnen het team voornamelijk binnen projecten bezig met de architectuur- en informatiemanagementvragen, zoals het ontwerpen van project start architecturen (PSA’s), het toetsen van oplossingen, het opstellen en toetsen van vereisten en het uitvoeren van risico-, technische, of informatieanalyses. Ook bij het uitwerken van conceptuele vragen en bij het ontwikkelen van thema-architecturen of doelarchitecturen kan een beroep op je gedaan worden (binnen de aan jou toegekende projecten).

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 12 januari 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support