Titel

Informatie analist

Organisatie

Rijksoverheid

Achtergrond opdracht

Voor uitvoering van analyses en quickscans voor een bestaand project is er behoefte aan een informatie analist die vraagstukken onderzoekt en de projectmanager adviseert over verschillende opties en afwegingen die bestaan bij het bepalen van de ontwikkelrichtingen en prioriteiten voor het project.

Tevens worden (uit quickscans) voortvloeiende beslissingen door de informatie analist vertaald naar specificatiedocumenten en ontwikkelopdrachten die binnen de opdrachtgever bij werkgroepen worden uitgezet.Tenslotte moeten voor de aansluiting op het project analyses worden uitgevoerd met externe organisaties (instellingen) om te komen tot heldere afspraken (inhoudelijk en procesmatig).


De informatie analist is onderdeel van een projectteam. Hier werkt de analist mee met verschillende (scrum)werkgroepen en de implementatiecoördinator. Soms gaat het om doorontwikkeling van bestaande producten, en vaak gaat om nieuwe producten of de inrichting van nieuwe gegevensstromen.

De informatie analist staat naast de projectmanager en product-owner, en vertaalt vragen en wensen naar concrete, goed doordachte oplossingen/ontwerpen, waarin aandacht is besteed aan het rendement (verschillende alternatieven zijn afgewogen).


Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van analyses op processen, informatie(stromen) en wettelijke kaders
 • Het opstellen van adviezen
 • Het opstellen van ontwerpen, ontwikkelopdrachten en user stories
 • Het bewaken van de samenhang tussen user stories
 • Het afstemmen van oplossingsrichtingen met architecten
 • Het (ondersteunen bij) testen van gerealiseerde oplossingen
 • Het uitvoeren van reviews op documenten van werkgroepen
 • Het deelnemen aan SCRUM-ceremonies (vooral reviews)
 • Het (ondersteunen in) inhoudelijk aansturen van leveranciers
 • Het begeleiden van werksessies met gebruikers
 • Het ondersteunen van de implementatiemedewerker bij analyses en intakes
 • Het ondersteunen van de functioneel beheerder in de omgang met vragen en wensen

Functie eisen

De volgende eis, wensen en competenties dienen toegelicht te worden in de motivatie met een verwijzing naar het CV.

 • Tenminste 3 jaar werkervaring als (informatie)analist.
 • Tenminste 2 jaar werkervaring bij de overheid.
 • Heeft tenminste een HBO opleiding.
 •  Beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswachtwoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.
 • Bekend met de Scrum/Agile methodiek.

Wens

 • Kennis van en ervaring met het opstellen van gegevensmodellen, modellen van informatiestromen.
 • Ervaring met geografische informatie systemen.
 • Kennis van archivering en e-depots.
 • Kennis van publicatieprocessen.
 • Ervaring met het specificeren van requirements, user stories en/of koppelvlakken.
 • Ervaring met processen voor documentcreatie en -aanlevering ter publicatie.

Competenties

 • Sterk analytisch en inhoudelijk georiënteerd.
 • Goede Nederlandse communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
 • Resultaatgericht, met aandacht voor wanneer een resultaat goed genoeg is.
 • Moet zelfstandig kunnen werken.

Beschikbaarheid

 • Bij voorkeur per 1 november 2019.
 • Bij voorkeur 32 uur per week
 • Beschikbaar voor de genoemde periode.

Opdracht informatie

Gesprekken vinden plaats op: Maandag 21 oktober 2019.

Let op. Er wordt gevraagd om een geldig VOG verklaring. De kosten hiervan zijn voor rekening van de kandidaat.


Interesse? Reageer dan voor 14 oktober 10:00 uur met een recent CV, motivatie, beschikbaarheid, minimaal 2 referenties en het uurtarief (all-in, excl. BTW).

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management