Titel

Informatie analist

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Achtergrond opdracht

De informatieanalist is verantwoordelijk voor het analyseren van bedrijfsprocessen (incl. informatie, organisatie en ondersteuning), zoals afgebakend in de concernarchitectuur. De focus ligt daarbij op informatieanalyses in het kader van de realisatie van de basisinformatievoorziening. De werkzaamheden bestaan uit een mix van bureaustudie en interviews/gesprekken/workshops met medewerkers uit de organisatie. Daarnaast is de informatieanalist werkzaam binnen een scrumteam waarbinnen hij/zij zorgdraagt voor onder andere de infomatieanalyse het uitwerken van specificaties via features en user stories. Binnen het scrumteam werkt de informatieanalist nauw samen met de productowner voor het maken van de roadmap per proces. Binnen het programma werkt de informatieanalist met collega-analisten aan een gezamenlijke werkwijze en kwaliteitsborging.

Taakomschrijving

 • Begeleiden en organiseren van workshops rondom proces, informatie en requirements
 • Opstellen en doorontwikkelen van proces- en gegevensmodellen
 • Assisteren van een productowner uit de business bij de werkzaamheden in een scrum proces, waaronder:
 •  Uitwerken van proces en gegevensmodellen in requirements in de vorm van ‘epics’, 'features' en ‘user stories’
 • Opstellen en/of beoordelen van acceptatiecriteria en testscenario’s
 • Prioriteren en onderhouden van de backlog
 • Afstemming met product manager en andere productowners over de samenhang
 • Afstemming met business- en solution architecten over kaders en architectuuro
 • Deelname aan dagelijkse standups, wekelijkse refinements en tweewekelijkse demo, retrospective en planning
 • Op verzoek uitvoeren van analyses op ‘verticale thema’s’ zoals bijvoorbeeld beveiliging, authenticatie, e.d.

Achtergrond opdracht
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisieoverstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:
 • Moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd.
 • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.
 • Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.
 • Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.


In het huidige programma PI&I worden eerder ontworpen uniforme processen (die zijn vastgelegd in de procesarchitectuur) gerealiseerd in de “maakplaats”. Hier worden de “maakonderwerpen” door middel van de Agile ontwikkelwijze SCRUM samengebracht en geïntegreerd op het gebied van zowel proces, inrichting en ICT-ondersteuning. Voor de opschaling van Scrum wordt de SAFE methodiek gebruikt.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar Werk- en denkniveau WO
 • Minimaal 3 jaar aantoonbaar Informatieanalist
 • Minimaal 1 jaar Ervaring met agile werken volgens SAFE

Competenties

 • Je bent in staat mensen op verschillende niveaus voor je te winnen.
 • Je bent analytisch sterk en accuraat.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met werken ‘onder architectuur’

Kennis

 • SAFE
 • Scrum
 • Ervaring met UML, ERD, use cases

Functiewensen

 • Ervaring met het IT-platform Blueriq is een sterke pré
 • Ervaring bij overheidsorganisaties (of vergelijkbare grote organisaties) is een pré
 • Ervaring met tools Confluence en JIRA

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management