Titel

Informatie analist

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Achtergrond opdracht

De opdracht heeft betrekking op het lopende project Spamklacht waarvoor nu een vernieuwde inhuur plaatsvindt voor een Informatieanalist. Spamklacht is onderdeel van de website acm.nl. Op de website kunnen burgers en bedrijven dmv een webformulier een melding maken over ontvangen spam berichten. De ACM doet onderzoek naar deze klachten, onder meer op het gebied van oneerlijke handelspraktijken. De ACM wil de mogelijkheden om dit onderzoek te kunnen doen uitbreiden en er is inmiddels een functioneel ontwerp gemaakt voor een nieuwe informatievoorziening. Deze applicatie wordt inhouse ontwikkeld obv Microsoft .NET en is deels al in productie (Fase 1: frontend en gegevensverwerker) en voor een groot deel in ontwikkeling (Fase 2: analyse functionaliteit). Voor Fase 2 is ACM op zoek naar een Informatieanalist.

De werkzaamheden van de Informatieanalist bestaan uit:
- het samen met de Ontwikkelaar vertalen van het bestaande Functioneel ontwerp en logische gegevensmodel naar een technisch model op basis waarvan de gewenste functionaliteiten worden ontwikkeld in ASP.NET door de Ontwikkelaar;
- het opzetten en uitvoeren van voorstellen dmv iteratieve applicatie ontwikkeling obv de huidige ASP.NET omgeving;
- ondersteuning bieden bij het technisch en functioneel testen van de applicatie;
- (ondersteuning bij) het opstellen van een gebruikershandleiding en werkinstructies.

De Informatieanalist rapporteert aan de projectleider, waarmee hij/zij regelmatig afstemming heeft over de voortgang en uitvoering van de opdracht. Hij/zij werkt nauw samen met medewerkers uit verschillende teams van ACM. Gevoel voor verhoudingen en relaties binnen een overheidsorganisatie is daardoor vereist. Kennis van de ACM bedrijfsprocessen is een grote pré bij deze opdracht.

Achtergrond opdracht
Dit project betreft de ontwikkeling van een backend systeem dat de inhoud van het ingevulde webformulier kan ontvangen en waarin de verwerking en analyse van de gegevens kan plaatsvinden. Hiermee wordt bepaald of er voldoende aanleiding bestaat om nader onderzoek uit te voeren. Dit proces wordt op dit moment ondersteund door een verouderde informatievoorziening. ACM heeft een ontwerp gemaakt voor een vernieuwde en verbeterde informatievoorziening. Deze applicatie is deels al in productie (Fase 1: frontend systeem en gegevensverwerker) en voor een groot deel in ontwikkeling (Fase 2: analyse functionaliteit in backend systeem). Omdat een nauwe samenwerking tussen de Ontwikkelaar en de Informatieanalist vereist is voor het opleveren van de voorgestelde oplossing, is de inzet van een Informatieanlist gedurende de resterende looptijd van het project noodzakelijk.

Een medewerker mag maximaal 24 maanden op inhuurbasis bij ACM werkzaam zijn, kandidaten die al eerder een opdracht hebben gedaan bij ACM worden ook beoordeeld op dit criterium.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO opleiding
 • 5 jaar Ervaring met het opstellen en het kunnen interpreteren van een functioneel ontwerp en een logisch gegevensmodel
 • Minimaal 5 jaar Ervaring met Agile methodieken (Scrum)
 • Kennis van Microsoft SQL en ASP.NET om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zoals beschreven in de opdrachtbeschrijving
 • Kennis van informatiemanagement ; Business Information Management Foundation
 • Kennis van Service level management; ITIL Foundation
 • Kennis van en ervaring met Applicatiebeheer; ASL Foundation

Competenties 

 • Sterk analytisch vermogen
 • Oplossingsgericht
 • Organisatiesensitief

Kennis 

 • Agile methodieken (Scrum)

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management