Titel

Informatie Analist

Organisatie

COA te Den Haag

Achtergrond opdracht

Functieprofiel: Informatie Analist WerkzaamhedenHet verrichten van Informatie Analyse-       Analyseert, modelleert, visualiseert en legt processen en systemen vast.-       Voert zelfstandig definitiestudies uit en stelt basisontwerpen op.-       Stelt zelfstandig functionele requirements en ontwerpen op, onderhoudt en documenteert deze.-       Adviseert bij het formuleren van informatiebehoeften en systeemvereisten.-       Definieert en specificeert functies, hun kenmerken en hun onderlinge relaties met de omgeving en met hun onderlinge samenhang.-       Analyseert, beschrijft en onderhoudt functionele specificaties van elke te automatiseren informatiefunctie.-       Bewaakt de kwaliteit van de requirements analyses en functionele ontwerpen.-       Toetst specificaties (van klanten) op volledigheid, duidelijkheid en consistentie.-       Ontwerpt en documenteert een (onderdeel van een) informatiesysteem.-       Produceert plan van aanpak voor conversie van oud naar nieuw systeem.-       Analyseert en modelleert de informatie behoeften vanuit samengestelde en ingewikkelde bedrijfsprocessen.-       Vertaalt besturingsvraagstukken naar hoogwaardige (ICT-)oplossingen en voort haalbaarheidsstudies uit.-       Realiseert workshops met business analisten, project- en enterprise architect(en) en stakeholders-       Voert proces- en informatieanalyse uit.-       Bewaakt de integriteit van de oplossing.-       Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties en werkt samen met adviseurs en architecten.-       Voert impact- en risico analyses uit en analyseert en onderzoekt innovaties in relatie tot de organisatie en de ICT infrastructuur.-       Onderhoudt en ontwikkelt ICT relevante vakgebieden gerelateerd aan de aanbestedende diensten.-       Draagt kennis over aan de organisatie.


Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten

Het leveren van bijdragen aan projecten.
 • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.
 • Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
 • Draagt kennis over aan de organisatie.

 

Functie eisen

 

 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, infrastructuur, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met de aanbestedende diensten.
 • Ervaring met een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap. (o.a. SAP, Condor, Clientele, SharePoint.
 • Ervaring met bij COA in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, methodieken en standaards.
 • Ervaring met architecturen voor de uitwisseling van organisatieoverstijgende informatie.
 • Ervaring met het opstellen van basis-, functionele ontwerpen, definitiestudies, logische gegevensmodellen.
 • Ervaring met het SMART opstellen van requirements en het prioriteren hiervan volgens MosCoW.
 • Ervaring binnen complexe (waterval / iteratieve) systeemontwikkel omgevingen en ontwikkelmethoden

 

 • - Kennis van bij COA in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards.
 • - Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL).
 • - Kennis van ontwikkelmethodieken (Waterval / Agile / Scrum enzovoort).

 
Kennis voorkeur
 • kennis van architectuurmodellen en principes (Marij, Nora, TOGAF enzovoort).
 • Kennis van Informatiebeveiliging (ISO/IEC 27002).

 
Competenties algemeen
 • Analyserend Vermogen
 • Flexibiliteit
 • Innovatief Handelen
 • Organisatie sensitiviteit
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken en communicatie met stakeholders

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management