Titel

Implementatiemedewerker

Organisatie

Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland.

Achtergrond opdracht

Jij bent als implementatiemanager verantwoordelijk voor een succesvolle uitrol van de nieuwe kleding en voor een succesvolle implementatie van de ondersteunende processen binnen de organisatie van de klant.
De gebruiker staat in dit project centraal. Jij vertegenwoordigt de eindgebruiker van de klant. Jij zorgt er voor dat de mening van de eindgebruikers voldoende meegenomen wordt in de veranderingen met als doel draagvlak te creëren voor de doelstellingen en de uitkomsten van de aanbesteding. Tevens ben jij ook het aanspreekpunt voor vragen vanuit de eindgebruiker.

Communicatie
Samen ben je met de medewerker van de klant verantwoordelijk voor de communicatie over het project binnen de organisatie van de klant en in het bijzonder binnen de organisatie van de klant. Een heldere frequente communicatie afgestemd op de gebruikersgroepen met gebruik van diverse communicatiemiddelen (bloggen / vloggen / mail, enz.). Deze communicatie vindt plaats in afstemming met de afdeling Corporate Communicatie en de leverancier. Met als doel om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren binnen de organisatie.

Implementeren applicatie
Er zal ook een IT systeem geïmplementeerd worden dat faciliteert in het kunnen bestellen en onderhouden van de kleding en dergelijk. Dit systeem zal vanuit de leverancier en de werkgroep ICT geïmplementeerd worden, maar namens de eindgebruiker zal jij aanbevelingen doen over de inrichting er van en toetsen of het aansluit bij de behoefte vanuit de gebruikers.
Operationele werkzaamheden
Omdat je vanuit klant hét aanspreekpunt bent over alles wat te maken heeft met de introductie van de kleding ontvang je ook allerlei operationele vragen vanuit de eindgebruiker en zijn of haar teamleiders. Ook voor het management van de klant ben jij het gezicht van de nieuwe kleding. Totdat er een nieuwe staande organisatie is ingericht ben jij degene die dergelijke operationele vragen oppakt en doorzet naar de juiste personen binnen de klant, dan wel leverancier. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Opstellen en uitvoeren van het implementatieplan en begeleiden van de uitrol binnen de klant;
 • Opstellen en implementeren van de nieuwe / gewijzigde ondersteunende processen;
 • Opstellen en uitvoeren van communicatieplan richting medewerkers, teamleiders, management van de klant;
 • Operationeel overleg met Circle-A over de uitrol van de bestelapplicatie en nieuwe kleding binnen de klant.
 • Overleg en afstemming met de overige werkgroepen: o.a. ICT (applicatie), Veiligheid, Inkoop, Circulariteit en Shared Services (ivm de beheerorganisatie);
 • Voorzitter van de werkgroep Gebruiker (geven van updates, betrekken van teamleiders, delen van resultaten en klankborden met de eindgebruikers);
 • Monitoren en sturen op voortgang van het eisen- en beloften document richting de leverancier;
 • Vertalen van de wensen t.a.v. de kleding/ persoonlijke beschermingsmiddelen en de ondersteunende processen van de eindgebruiker richting leverancier en andere werkgroepen;
 • Uitwerken van de processen (zoals inleveren kleding, retour sturen van kleding etc.);
 • Draagvlak creëren voor de nieuwe werkwijze van de applicatie (van papier naar digitaal), dit middels de implementatie van een gebruiksvriendelijke bestelapp die aansluit op de behoeften van de eindgebruikers en alle processen (o.a. wassen, bestellen en retourneren) faciliteert;
 • Implementeren van de nieuwe toolboxen in samenwerking met HSEQ om het juiste gebruik van de kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen te stimuleren;
 • Draagvlak creëren voor een actievere rol vanuit de teamleiders t.a.v. het sturen op houding en gedrag van medewerkers wat betreft het dragen en onderhouden van de kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (voldoende wassen, kostenbewust bestellen etc.), dit door de implementatie van nieuwe rapportage tools;
 • Begeleiden en coördineren van de uitrol van de bestelapplicatie, de nieuwe kleding en de ondersteunende processen.
 • Samen met de contractbeheerder de staande organisatie inrichten (kledingcommissie 2.0) die na de afronding van het project de komende jaren de doelstellingen van de aanbesteding blijft monitoren en de veranderende wensen van de gebruiker implementeert;
 • Operationele ondersteuning: o.a. bewaken van algemene mailbox, doorzetten van binnenkomende vragen naar Circle-A dan wel intern bij de klant, bewaken dat antwoorden tijdig teruggekoppeld worden. Afstemmen met klantenservice Circle-A over openstaande acties en vragen die bij hen zijn binnengekomen. Plannen van afspraken voor allerlei overleg. Trouble shouten bij incidenten en hierover terugkoppeling geven aan de interne organisatie. Schrijven van blogs en reageren op eventuele vragen

Functie eisen

 • Plannen & organiseren (gestructureerd werken / planning is krap / in één keer goed);
 • Vindingrijkheid / creativiteit; (veel is nieuw voor zowel de klant als Circle-A)
 • Out of the box denken (veel is nieuw voor zowel de klant als Circle-A)
 • Hands on mentaliteit  (pragmatisch)                              
 • Bereidwillig / hulpvaardig (algemeen projectdoel is wat telt, niet de eigen scope)
 • Klantgerich  (in de huid kunnen kruipen van de eindgebruiker)
 • Flexibel (veel is nieuw voor zowel de klant als Circle-A)
 • Resultaatgericht (algemeen projectdoel is wat telt, niet de eigen scope)

Opdracht informatie

Reageren:
Bij een geschikte kandidaat ontvangen wij graag 13 december 10:00;
CV (inclusief voorletters, woonplaats, geboortedatum)
Persoonlijke motivatie gericht op het functieprofiel
Beschikbaarheid en geplande vakanties
Richttarief € 60,- (all-in uurtarief, excl. BTW)
 

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement