Titel

ICT senior projectmanager

Organisatie

UWV te Amsterdam

Achtergrond opdracht

UWV is ten behoeve van het project Sharepoint/Vergadervoorziening op zoek naar een zeer ervaren ICT projectmanager :

Deze aanvraag voor een ICT projectmanager is ontstaan doordat de huidige versie van Sharepoint niet meer past bij de ambitie van UWV met betrekking tot de Digitale Werkplek. Er is ingezet op een bredere toepassing van Sharepoint als portaalfunctie en als platform voor samenwerken. Onderdeel van samenwerken betreffen standaard inrichtingen voor o.a. projectomgevingen, afdelingsomgevingen en vergaderen. Er is besloten tot een vooronderzoek om te komen tot een roadmap voor de Digitale werkplek. Parallel is besloten een project te starten voor de aanschaf en implementatie van een UWV brede vergadervoorziening.Er is behoefte aan ICT projectmanager met consultantie-expertise die toegevoegde waarde biedt aan deze ontwikkelingen.

 • Zeer belangrijk dat de projectmanager kennis heeft van migraties met sharepoint, werkplek & backend gerelateerde transities met bijbehorende applicaties en fileshares
 • Kan adviseren en begeleiden bij realisatie, implementatie, systeem- en acceptatietesten, systeem¬evaluatie en opleidingstrajecten
 • Vorm kan geven aan een (toekomstig) projectvoorstel en projectplan voor de roadmap Digitale Werkplek UWV
 • Via een marktverkenning / aanbesteding de UWV brede Vergadervoorzeining kan implementeren, door het begeleiden ervan via een separaat project.
 • Inzicht heeft in transites in het algemeen en kennis heeft van bijbehorende problematiek in transities.

Functie eisen

 • Kennis en aantoonbare werkervaring heeft van migraties met sharepoint, werkplek en backend gerelateerde transities met bijbehorende applicaties en fileshares
 • Aantoonbare werkervaring hebben met marktverkenning/aanbesteding van vergelijkbare systemen als een vergadervoorziening.
 • Tenminste 6 jaar projectmanagementervaring in bestuurlijke omgevingen, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in (project)managment en/of projectleiding
 • Minimaal 2 soortgelijke opdrachten met goed resultaat in een grote organisatie complexe organisatie met meer dan 5000 medewerkers.

Opdracht informatie

U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:

 • Naam opdrachtgever;
 • Periode opdracht;
 • Omschrijving opdracht;
 • Uw bijdrage aan de opdracht;
 • Uw gebruik van communicatie- en adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
 • Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
 • Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
 • Eindresultaat van de opdracht;
 • Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement