Titel

IBM Server deskundige

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeer talen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met IAM oplossingen/ projecten
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteitsborging
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar ervaring met LDAP, SDI, SDS    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met ITIL framework.     
 • Kandidaat heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding.     
   


Wensen • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met computerapperatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis en vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Visual Studio, MS SQSL Server, MySQL
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken
 • Kandidaat heeft aantoonbare programmeerervaring mbt IBM Assembly Lines (inclusief  testen en implementeren)     


 

Achtergrond opdracht

Binnen de IAM afdeling wordt gebruik gemaakt van: • IBM Secure Directory Server (SDS)
 • IBM Secure Directory Integrator (SDI).


Voor deze software pakketten zijn we op zoek naar een inhoudelijk specialist. We verwachten dat inhoudelijk technische kennis van deze IBM producten waarbij u in staat bent om incidenten op te lossen in de oplossingen die gemaakt zijn met deze IBM producten.Daarnaast verwachten we dat u mee kunt bouwen aan uitbreidingen aan onze oplossingen door functionele vragen om te zetten in een technisch realiseerbaar ontwerp, u dit kunt bouwen, testen en implementeren. Hier onder staan in meer detail deze verwachtingen en werkzaamheden uitgeschreven. Werkzaamheden1.Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door: • Het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken;
 • Het doen van aanbevelingen;
 • Het ontwerpen informatiefuncties;
 • Het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;
 • Het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;
 • Het onderhouden van Assembly Lines en de bijbehorende documentatie;
 • Het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;
 • Het aanpassen van oplossingen aan door de klantorganisatie gewenste situaties;
 • Het beheren en actueel en volledig houden van broncode en het uitvoeren van versiebeheer.


 2. Test en implementeert systeemontwerpen, door: • Het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;
 • Het beheren van systeemtestplannen;
 • Het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;
 • Het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;
 • Het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;
 • Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;
 • Het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;
 • Het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;


 3. Analyseert en lost storingen op, door: • Het analyseren van problemen in informatiesystemen;
 • Het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;
 • Het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;
 • Het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;
 • Het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;
 • Het bewaken van de voortgang.


 4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door: • Het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;
 • Het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;
 • Het onderhouden van gebruikershandleidingen;
 • Het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;
 • Het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen. 


 Achtergrond opdrachtBinnen het JIVC bestaat de afdeling Generieke IT & Infra (GIT&Infra) en deze is samen met de andere afdelingen van de functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering, gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties t.b.v IAM software. De afdeling is daarnaast ook verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen.  De IAM IBM Server beheerder is onderdeel van de Identiy Management van de sectie Beveiliging. Binnen IDM wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken; • C#.Net
 • T-SQL
 • ASP.NETCore
 • Angular 2+
 • Visual Studio
 • MS SQL Server
 • MySQL
 • Java en Javascript
 • Scrum en Agile werkwijze


 Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden/extra toelichtingVanwege budgettaire redenen zal de initiele einddatum van het contract 31-12-2022 zijn, ongeacht de uiteindelijke startdatum. De mogelijkheid bestaat wel dat het contract verlengd zal worden tot de reguliere maximale looptijd van 4 jaar. Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tariefs indicatie€75,- Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 24 maart 2022, voor 13.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support