Titel

HR Projectmanager W&S

Organisatie

Shared Service Center DJI

Functie eisen

  • De aangeboden kandidaat heeft Academisch werk- en denkniveau;
  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar managementervaring op het gebied van W&S;
  • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmanagement met procesoptimalisatie en digitalisering op het gebied van W&S;


Achtergrond opdracht

Wij zoeken een combinatie van manager en projectmanager die enerzijds de kwartiermaker W&S ondersteunt in de verdere implementatie van de verbeterinitiatieven op de W&S processen en anderzijds de dagelijkse leiding heeft over het team recruiters, projectleiders landelijke werving, team arbeidsmarktcommunicatie en het team (assessment) psychologen. Hij/zij is daarmee operationeel verantwoordelijk, samen met zijn collega die het backoffice team aanstuurt, voor het vervullen van de vacatures binnen DJI. De direct leidinggevende is de Kwartiermaker W&S. Deze heeft de opdracht de nieuwe organisatie W&S vorm te geven binnen DJI. Omdat dit proces incl bijbehorende reorganisatie nog loopt, is dit een uitvraag voor een tijdelijke positie van 1,5 jaar. 


Wij zoeken een ervaren professional die ervaring heeft met procesoptimalisatie en digitalisering in het werkveld van W&S. Je weet projectmatig complexe implementatietrajecten uit te voeren samen met een team waarbij de ‘winkel’ open blijft en de dagelijkse operatie ook om jouw constante aandacht vraagt. Je bent daarom tegelijkertijd ook in staat om deze implementatie samen met jouw team vorm te geven en hen hierin mee te nemen. Je bent in staat dit te doen in een complexe organisatie met diverse stakeholders. Je weet behendig te acteren met de belangen in het veld als op het Hoofdkantoor. Je hebt gevoel bij de dagelijkse operatie van een uitvoeringsorganisatie als DJI.


Doel van de functie:

  • Implementatie van verbeterinitiatieven uit meerjaren roadmap samen met jouw team en in samenspraak en samenwerking met je collega die verantwoordelijk is voor het backoffice team. Sommige processen zijn al gedetailleerd uitgewerkt qua implementatieplan, andere processen op een wat hoger abstractieniveau. Bij deze laatste plannen is nog verdere verdieping nodig om tot een definitief implementieplan te komen;
  • Verantwoordelijk voor het behalen van de operationele resultaten op het gebied van W&S samen met je collega van de backoffice (invulling vacatures, time to hire en kandidaatervaring gedurende het wervingstraject).
  • Dagelijkse aansturing van het team Arbeidsmarktcommunicatie, assessmentpsychologen, landelijke werving en recruitment.


Afdeling

Voldoende vakbekwaam en flexibel personeel is van strategisch belang om de ambities van DJI waar te maken. Daarvoor is nodig dat DJI een aantrekkelijke werkgever is waar medewerkers zich thuis en veilig voelen. Zij moeten worden uitgedaagd om zich langere tijd aan ons te binden. We hebben daar bovenop ook een hele grote wervingsuitdaging: In 5 jaar tijd stroomt ongeveer 50% van ons personeelsbestand uit en moeten wij zo’n 6.000 collega’s werven. Een strategische opgave van formaat waar ook op het gebied van voorspellend zijn qua prognoses en behoefte op het gebied van W&S nog veel werk aan de winkel is!


Het huidige W&S team heeft in sneltreinvaart de afgelopen jaren onder enorme druk een centraal ingericht W&S proces en team ingericht. Hier zijn en worden mooie resultaten geboekt maar tegelijkertijd zijn er zeker ook nog stappen te zetten om tot verdere professionalisering te komen. Hiertoe is het Programma Nieuw Personeel ingericht. 


Het Programma eindigde eind 2021 en leverde op een viertal stromen producten op die verder geimplementeerd worden om te komen tot een verder geprofessionaliseerd W&S team:

  1. Optimaliseren en digitaliseren W&S processen – meerjaren implementatieplan;
  2. Proactief werven – werkgeversmerk, - propositie en arbeidsmarktcommunicatie;
  3. Datagedreven werven – dashboards voor sturing W&S;
  4. Verankering in de organisatie – Organisatie & Formatierapport (O&F) W&S, Producten- en Dienstencatalogus (PDC) W&S


Sommige zaken zijn al geimplementeerd eind 2021 maar veel deliverables hebben nog doorontwikkeling nodig of de implementatie gebeurt in fases (vanwege de omvang en complexiteit in bijv. systemen) in de komende 2-3 jaar. Ook het besluitvormende traject rondom het O&F W&S is dan nog niet afgerond en dat betekent dat de feitelijke implementatie van de nieuwe organisatie pas in 2022/2023 plaats zal vinden. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 mei 2022, voor 14.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor HR