Titel

HR-projectleider reorganisatie

Organisatie

Raad voor de RechtspraakIn opdracht van de Raad is deze aanbesteding door het Dienstencentrum voor de rechtspraak (verder Dienstencentrum) uitgevoerd. Het Dienstencentrum voert ook het contractmanagement uit namens de gerechten. Het aantal bestuurlijke eenheden is 21. Het aantal locaties is groter. Voor nadere informatie zie www.rechtspraak.nl. Een belangrijk onderdeel van het besturingsmodel is het integraal management van de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is met nadruk geen hoofdkantoor en bepaalt niet de landelijke norm of richting voor afzonderlijke bedrijfsvoeringstaken. De onderscheidenlijke (gerechts)besturen en directies van de diverse organisaties zijn verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering. Dit betekent dat de uiteindelijke afname plaats zal vinden door één van de deelnemers, de mini competitie zal steeds worden uitgevoerd door het DienstencentrumRechtbank Oost-BrabantBetreft een rol binnen het team Facilitaire Zaken van de rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank kent twee locaties (Den Bosch en Eindhoven), maar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Den Bosch. Het team Facilitaire Zaken (FZ) is verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening in het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch en in het gerechtsgebouw in Eindhoven. Het gebouw zelf is eigendom van het Rijks Vastgoed Bedrijf. FZ bestaat uit een stafafdeling, waarin adviseurs, project- en programmamanagement, inkoop en managementassistenten werkzaam zijn. Daarnaast is er de operationele tak, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse ondersteuning van het primaire proces. De medewerkers worden aangestuurd door afdelingshoofden en clustercoördinatoren. De coördinatoren managen de dagelijkse werkzaamheden maar hebben geen HRM bevoegdheden. De teamvoorzitter FZ geeft direct leiding aan de staf en afdelingshoofden. Op dit moment wordt het Paleis van Justitie gerenoveerd en na renovatie (2023) gaan naast Rechtbank en het Gerechtshof nog 11 klantgroepen zich vestigen in het Paleis van Justitie. FZ is bezig met een transitie om een nog klantgerichtere, professionele en zakelijke organisatie te worden voor deze 13 partijen.

Functie eisen

 • Leiden van reorganisatieprocessen van A-Z én uitvoeren van werkzaamheden mbt personele consequenties 
 • Brede HR-en juridische kennis en ervaring op gebied van reorganiseren en kennis van CAO Rijk
 • Werk- en denkniveau HBO+/WO


Kennis

 • Senior Adviseur Bedrijfsvoering HRM/Jurist
 • Projectleider
 • Coördinerend/Specialistisch Adviseur HRM


Comepetenties

 • Plannen en organiseren / Regievoering
 • Communicatief vaardig en organisatiesensitief
 • Daadkrachtig


Wensen

 • HR-kennis van reorganiseren obv CAO Rijk / Juridisch onderlegd / inzicht in wet-en regelgeving
 • Helder, daadkrachtig en begrijpelijk communiceren
 • Kan overzicht bewaken en projectleden sturen
 • Stevige persoonlijkheid door inhoud ondersteund
 • Contactueel sterk en flexibel

Achtergrond opdracht

Inhuur reorganisatie projectleider vanuit HR-perspectief, rechtbank Oost-Brabant. Team Facilitaire Zaken is op zoek naar een projectleider met HR achtergrond die recente, relevante ervaring heeft met het begeleiden van reorganisaties op het gehele HR-domein. De projectleider is ten behoeve van de implementatie van het O&F-plan, verantwoordelijk regievoerider van het hele (HR- en juridische) reorganisatieproces met personele consequenties. Werkzaamheden zijn oa: * Coördineren van de reorganisatie en de opvolging van het O&F-plan mbt het personele gedeelte van A-Z; • Uitvoeren van (onderdelen van) het reorganisatietraject en adviseren van de manager over het proces 
  en te nemen beslissingen
 • Informeren van medewerkers over het proces en hun rechtspositie 
 • Initiëren, coördineren en uitvoeren van projectactiviteiten 
 • Verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking
 • Adviseren over de zgn. voorbereidende fase (conform CAO Rijk) en reorganisatie; ondersteuning in de 
  uitvoering en bij de begeleiding van medewerkers in evt. VWNW-fasen;
 • (Monitoren van) contacten met MT, bestuur, OR, vakbonden, in- en externen en fungeren als 
  vraagbaak voor stakeholders
 • Bijdragen aan draagvlak binnen de organisatie;
 • Intensief samenwerken met HRM / Juristen van het Landelijk Dienstencentrum, LDCR. Naast de primaire werkzaamheden verricht de projectleider voorkomend ook uitvoerende werkzaamheden zoals voeren van gesprekken met medewerkers, beantwoorden van vragen en verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten.
  Kenmerken: een proactieve persoon, werkt gestructureerd en kan het overzicht goed beware en en zorgt voor overzicht voor anderen. Door een open en benaderbare houding weten alle gesprekspartners (bestuur, (plv) Manager / MT, medewerkers van het team, OR/vakbonden, HRM.) hem/haar te vinden. 
  Initiatiefrijk, resultaatgericht, staat snel midden in de organisatie


De rechtbank zoekt een externe met ervaring in een soortgelijke projecten in vergelijkbare organisaties. Helder communiceren, overzicht houden en brengen is een van zijn of haar talenten, stressbestendigheid en in teamverband kunnen werken is belangrijk. Af en toe werken buiten kantooruren moet geen probleem vormen.Achtergrond opdrachtExterne wordt gezocht voor tijdelijke ondersteuning van de (plv) manager / het bestuur en HRM, bij de implementatie van het O&F-plan, voor het onderdeel inrichten organogram / reorganiisatie met personele gevolgen. Het betreft een zelfstandig projectleiderschap met de nadruk op de coördinerende/regievoeringsrol voor 16-24 uur per week in max. schaal 12 in eerste instantie voor de duur van 6 maanden, eventueel te verlengen telkens voor 3 maanden. De projectleider werkt intensief samen met de HR-adviseur van het team en de arbeidsjuridische ondersteuning die vanuit het LDCR kan worden geboden

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 27 september 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement