Titel

HR Adviseur 2FTE

Organisatie

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet. De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.


Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.


Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren een Hoofd Afdeling Strategisch Advies en een Hoofd Bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan. 

Functie eisen

  • Afgeronde HBO opleiding, in de richting Personeel & Arbeid of Human Resources Management.
  • Minimaal 3 jaar ervaring met soortgelijke functie. 
  • Ervaring met advisering management/directie in HR functie.

Wensen:

  • Kandidaat heeft affiniteit/ervaring van het doorvoeren van efficiency in HR-processen (graag toelichten in motivatie).
  • Kandidaat heeft aantoonbaar een goed analytisch vermogen (graag toelichten in motivatie).
  • Kandidaat is beschikbaar: per direct (100 pt), binnen 3-5 weken (50 pt) of na 6 weken of langer (1 pt).

Competenties

  • Kandidaat is deskundig en geeft er blijk van kennis en vaardigheden snel in te kunnen zetten.
  • Kandidaat kan zich goed uitdrukken heeft een actieve houding en is sociaal vaardig.
  • Kandidaat laat zien diverse belangen in een complex veld te overzien en ondanks de tegenstellingen in de belangen kan opereren. 

Achtergrond opdracht

Als HR Adviseur ben jij de schakel tussen de HR administratie, de Sr. HR Adviseurs en de manager HR. In deze zelfstandige functie word je gekoppeld aan 1 of meerdere directies van de DT&V. Je bent als belangrijk aanspreekpunt verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen en het ondersteunen, voorbereiden en adviseren op toepasbaarheid van het beleid als onderdeel van het adviesproces. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het signaleren van trends (o.a. bij genomen besluiten door de lijn), knel- en aandachtspunten vanuit de uitvoeringspraktijk en afstemming daarvan met de Sr. HR Adviseur. Je draagt mogelijke oplossingsrichtingen aan en onderhoudt een netwerk van relevante in- en externe (operationele) contacten. Ook initieer je voorstellen om processen te verbeteren. Je hebt daarbij veel contact met de Sr. HR Adviseurs, de collega HR Adviseur, de manager HR en HR administratie. Je neemt deel aan projectgroepen in de rol van projectsecretaris. Daarnaast ben je dienstverlenend naar managers en geef je operationeel advies aan managers over de uitvoering van het beleid binnen het HR werkgebied. Je doet dit op zodanige wijze dat managers in staat zijn invulling te geven aan hun HR verantwoordelijkheden. Je ondersteunt de manager tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.


Je weet de administratieve acties als gevolg van verbetervoorstellen op een duidelijke manier over te brengen aan de collega’s van de administratie en te implementeren. Binnen deze functie verricht je onderzoek m.b.t. data uit het personeelssysteem P-Direkt, die nodig is om de lijn te adviseren. Je voert zelfstandig analyses uit op deze data en bespreekt deze met de Sr. HR Adviseur of de teammanager. Je werkt daarnaast mee aan het tot stand komen van besluitvorming door inbreng van de eigen aanwezige expertise omtrent de toepasbaarheid.


Ook neem je deel aan het HR adviesoverleg en initieer je voorstellen die een onderdeel vormen van het advies en/of proces. Hierbij betreft het o.a. rechtstreekse afstemming met een directiesecretaris en Sr. HR Adviseur over casuïstiek en organisatiestructuur (O&F/FBO) binnen een directie waarmee efficiëntie wordt bereikt. Je onderhoudt een goede relatie met de interne en externe klant. Interne klanten zijn de directeuren, managers en medewerkers binnen de organisatie. Externe klanten zijn bijvoorbeeld P-direkt, Bestuursdepartement JenV, UWV, UBR en ABP.


Achtergrond opdracht:

De afdeling Bedrijfsvoering (BV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V. De afdeling BV bestaat uit zes teams: Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (HR), Planning & Control (P&C), Regie, Beheer en Analyse (RB&A), Communicatie (COM), Huisvesting & Facilitaire dienstverlening (H&F) en Business Information Technology (BIT). Het team HR bestaat in totaal uit 16 enthousiaste professionals die zich dagelijks met grote betrokkenheid inzetten voor de DT&V en haar medewerkers. Het team bestaat uit een Manager HR, (Senior) Adviseurs Bedrijfsvoering met diverse aandachtsgebieden, Human Resources (HR), Leren en Ontwikkelen, Diversiteit en Inclusie en Arbo & Preventie, en administratief ondersteunende collega’s. De uitvalsbasis van het team is het kantoor in Den Haag, maar waar nodig kan vanuit diverse DT&V locaties verspreid door het land worden gewerkt.


In deze functie maak je deel uit van het team Personeel, Organisatie en Ontwikkeling van de afdeling Bedrijfsvoering op de locatie Den Haag. Het team heeft als taak om de directie en het management (strategisch) te adviseren over de uitvoer van het Rijksbrede Personeelsbeleid en de toepassing van HR. instrumentarium toegespitst op de DT&V. Het betreft o.a. advisering over complexe personele – en organisatorische vraagstukken, een visie op Leren & Ontwikkelen en inhoudelijke opleidingen, gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid. Het team HR bestaat uit 13 fte adviseurs. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 28 september 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor HR