Titel

Functioneel developer O&iT team

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als test specialist.      
 • De kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als functioneel beheerder.    
 • De kandidaat heeft 2 jaar aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) als tester van mobiel ontsloten, responsive, websites.    
 • De kandidaat heeft 2 jaar ervaring in het werken in een Agile / Scrumteam  
 • ISTQB of TMap certificering
 • De kandidaat dient minimaal te beschikken over een afgeronde HBO opleiding 


Wensen

 • De kandidaat heeft werkervaring (in de laatste 10 jaar) met het samenwerken in een Agile / Scrumteam waarin technische, grafische en functionele developers sprintgewijs werken aan oplossingen    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) met Azure DevOps als tool om testen vast te leggen, te reviewen en uit te voeren    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring (in de laatste 10 jaar) met geautomatiseerde testen met CodeceptJS en Selenium    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO opleiding op ICT-gebied    
 • De kandidaat heeft bij voorkeur een certificaat Scrum en/of Agile    


Competenties

 • Klantgericht
 • Conceptueel denken
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Omgevingsgericht
 • Communiceren

Achtergrond opdracht

De volgende activiteiten behoren bij de werkzaamheden van de functioneel developer gelden (minimaal) : • Bepalen testaanpak voor backlogitems in de sprint;
 • Opstellen en reviewen van testplannen voor backlogitems in de sprint;
 • Opzetten testdata;
 • Uitvoeren testplannen;
 • Helder communiceren met collega's over bevindingen;
 • Aanleveren van informatie over het geteste backlogitem ten behoeve van de sprint review;
 • Presenteren tijdens sprint reviews (demo’s);
 • Documenteren van 'best practices' met betrekking tot testen, functionaliteit en overige werkzaamheden op de team-WIKI;
 • Opstellen en bijhouden van geautomatiseerde (frontend) tests;
 • Bijwerken en reviewen van de handleidingen;
 • Opstellen en reviewen van publicaties (releasenotes voor gebruikers).

Achtergrond opdracht 
De werkzaamheden vinden plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Luchtgebonden en Joint IT, sectie projecten en ontwikkeling. Binnen deze sectie is het Opleiding & Individuele Training team (O&iT team) verantwoordelijk voor het Ontwerp, ontwikkeling en onderhoud op de gehele keten Opleiding & Individuele Training applicaties binnen Defensie, dit wordt op uitgevoerd op een Agile methode. Het applicatie portfolio van het team bestaat uit de volgende onderdelen:
 • PRD (Planning Roostermodule Defensie)
 • O&T Draaiboek editor
 • O&T Dashboard (inclusief Leerling Volg Systeem)
 • Sessie en resultaat checker
 • Q-Monitor


De functioneel developer gaat samen met het team werken aan een oplossing voor een zogenaamd digitaal leertakenboek. Hierbij ligt de nadruk voor de functioneel developer op het testen en in een gebruikershandleiding documenteren van de oplossing. Dit digitaal leertakenboek dient zowel de leerling als begeleider mogelijkheden te gaan bieden om binnen een mobiel ontsloten website binnen het defensienetwerk een portfolio op te bouwen teneinde aan te tonen dat de leerling ‘de materie’ in voldoende mate beheerst. Daarnaast zal de functioneel developer in de nog beschikbare tijd met het team samenwerken aan verbeteringen/doorontwikkeling van de O&iT keten.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting
De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Opdracht informatie

Tariefs indicatie€82,50 Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 21 januari 2022, voor 9.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development