Titel

Functioneel Beheerder Werkplekservices

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Achtergrond opdracht

Functioneel Beheerder Werkplekservices

Functioneel Beheer Werkplekservice zorgt voor regie op de vaste, mobiele en gebouw-gebonden ICT- werkplekomgeving. In jouw werk van Functioneel Beheerder Werkplekservices, ondersteun je gebruikers door hun ingewikkelde vragen over functionaliteit van de op hun werkplek aangeboden faciliteiten te beantwoorden. Én je bent verantwoordelijk voor het analyseren en oplossen van de grote verstoringen. Je bedenkt de oplossing, waarin je samenwerkt met andere disciplines je zorgt ervoor dat deze wordt geïmplementeerd. Je draagt nieuwe (proces)oplossingen of alternatieven aan en zorgt voor wijzigingsvoorstellen.

Je neemt deel aan de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Dit betekent dat je meewerkt aan het specificeren, reviewen en testen van nieuwe werkplekapplicaties of -versies (releases).

Je zorgt voor een goede specificatie van de gewenste beheerfunctionaliteiten en in de bouwfase test je of deze goed werken. Ook zorg je voor de voorbereiding van de implementatie en de communicatie hierover. Al deze werkzaamheden voer je uit in een keten van deelprocessen. Je hebt dan ook een uitstekend contact met jouw collega's van het cluster Functioneel Beheer & Regie, de ICT-leverancier en met eindgebruikers.

Voorbeelden van werkzaamheden op het gebied van Werkplekservices zijn:
- Inventariseren apparatuur en op orde houden van de informatie hierover
- Contacten onderhouden over onderhoudsmomenten met ICT leverancier
- Contacten onderhouden met servicemanager/servicebeheerder
- Het najagen incidenten / escalaties
- Het geven van advies over functionele en (technische) aanvragen
- Het testen van nieuwe (versies van) applicaties
- Het uitvoeren van intakes (bv. issues bij afdelingen inventariseren, maar ook wijzigingsverzoeken bespreken om de functionele wens te verduidelijken)
- Het verzorgen van gebruikerscommunicatie, bijvoorbeeld door het opstellen en laten publiceren van servicemededelingen
- Het ondersteunen van de eindgebruikers
- Het organiseren en uitvoeren inloopsessies voor gebruikers
- Het opstellen van handleidingen/instructies opstellen

Achtergrond opdracht
In verband met een uitbreiding van het aantal taken, is tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het huidige team (4 personen) noodzakelijk. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister / Coördinator Informatiebeveiliging ondersteunt de systeemeigenaren op het gebied van IB en werkt voor de kerndepartementen van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV

Functie eisen

  • Minimaal 3 jaar HBO werk- en denkniveau
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebeid van functioneel beheer
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (functionele) werkplek ondersteuning

Competenties

  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
  • Goede analytische vaardigheden en organisatiesensitiviteit
  • Teamspeler

Kennis
Het bezit van het certificaat BiSl is een pré;  BiSL

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support