Titel

Functioneel Beheerder (NAS)

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring met een functie als Beheerder ICT;
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring met decentrale opslagsystemen
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbaar kennis van autorisatie en security maatregelen van NAS en decentrale opslag voorzieningen
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen
 • Kandidaat heeft miniaal een MBO niveau 4 afgerond


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met verschillende projectbesturingsmethodieken (o.a. Scrum, Agile, PrinceII);
 • Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid);
 • Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring met IT-projecten bij de overheid;
 • Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met koppelingen tussen geautomaiseerde systemen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking


Competenties:

 • Communiceren - Geeft complexe informatie duidelijk weer, zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen. - Uitstekende presentatie vaardigheden - Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Organisatiegericht - Benut het krachtenveld in de organisatie. 
 • Beïnvloeden - Weet met weerstand om te gaan en verkrijgt draagvlak binnen de eigen organisatie.
 • Conceptueel denken - Beschouwt verschillende bekende gezichtspunten binnen het vakgebied. 
 • Resultaatgericht - Is gericht op het behalen van gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn.
 • Analyseren - Verheldert een complex vraagstuk.
 • Initiatief - Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de organisatie.
 • Netwerken

Achtergrond opdracht

 • Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij KMar
 • Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit
 • Adviseert over en ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen

Achtergrond opdracht:

De gegevensbeheerder decentrale opslag is verantwoording verschuldigd aan het bureauhoofd voor wat betreft een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, de continuïteit en de integriteit van de databestanden en een tijdige en juiste ondersteuning aan de gebruikers.

 1. Richtlijnen, procedures, Operationele Instructie KMar, dienstinstructies en regelgevingen van het NP voor wat betreft gegevensbeheer, zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De Gegevensbeheerder decentrale opslag neemt beslissingen (in overleg met technisch beheerder decentrale opslag) bij het optimaliseren van de functionele werking van de systemen, bij het waarborgen van de integriteit van gegevens en bij het oplossen van storingen.


Contact met:

 1. Met (interne en externe) eenheden en functionarissen die gegevens aanleveren over de tijdigheid, volledigheid en vorm van aanleveren om daarover af te stemmen
 2. Met Bureau Kwaliteitszorg Recherche, IV&CIS KMar en JIVC ter afstemming over gegevens en implementatie van de systemen
 3. Met bedrijven over wijzigingen in applicaties en opleidingswensen om informatie uit te wisselen en om af te stemmen
 4. Met bedrijven en (semi)overheidsdiensten over storingsmeldingen en implementatie van nieuwe software om informatie uit te wisselen en af te stemmen

Verantwoordelijkheden:

 1. De gegevensbeheerder decentrale opslag is verantwoording verschuldigd aan het bureauhoofd voor wat betreft een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, de continuïteit en de integriteit van de databestanden en een tijdige en juiste ondersteuning aan de gebruikers
 2. Richtlijnen, procedures, Operationele Instructie KMar, dienstinstructies en regelgevingen van het NP voor wat betreft gegevensbeheer, zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden
 3. De Gegevensbeheerder decentrale opslag neemt beslissingen (in overleg met technisch beheerder decentrale opslag) bij het optimaliseren van de functionele werking van de systemen, bij het waarborgen van de integriteit van gegevens en bij het oplossen van storingen.

Organisatorische context en cultuur:

De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijk Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee. Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken.


De afdeling Support omvat alle processen en activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de primaire taken van de KMar. Tevens levert de afdeling Support ondersteuning aan het LTC. Support zorgt daarbij voor een gecoördineerde bijdrage vanuit de verschillende disciplines aan alle planfases en de reguliere bedrijfsvoering.


De afdeling Support bestaat uit de secties: Personeel & Organisatie, Operationele Personeelszaken, Materieel & Diensten en Informatie Voorziening & Communicatie- en Informatiesystemen. De Sectie IV&CIS Plans adviseert het LTC tevens inzake implementatie van beleid op gebied van informatievoorziening, de decentrale informatievoorziening, bedrijfsvoering architectuur en projectmanagement. Bureau CISOPS onderhoudt een continue communicatie- en informatielijn met de bestuursstaf /CDS/DOPS en de CIS verantwoordelijken bij de overige krijgsmachtdelen voor wat betreft informatiemanagement voor OPCO-, internationale- en missietaken en met ketenpartners en derden over defensievreemde informatievoorziening. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

€52,50


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 21 januari 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support