Titel

Functioneel beheerder Intranet

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken.
De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving.
De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Achtergrond opdracht

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor projectwerkzaamheden in het kader van beheer en ondersteuning doorontwikkeling van de Intranet en internet websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).De werkzaamheden omvatten:1. Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staan2. Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers, de interne organisatie en de leveranciers3. Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen4. Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen5. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen6. Actualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen7. Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringen8. Participeren in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective9. Opstellen van een testplan en testgevallen9. Uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT)10. Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen

Achtergrond opdracht
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert opdrachten uit voor diverse opdrachtgevers. Onderdeel daarvan is het aanbieden van informatie op het internet. Voor het informeren en ondersteunen van de eigen organisatie wordt gebruik gemaakt van het intranet.RVO.nl is verantwoordelijk voor het beheer en door ontwikkelen van deze omgevingen Dit is een continu proces

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring bij een overheidsorganisatie
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met ICT projecten
 • Minimaal 6 aanttoonbare kennis en voldoende werkervaring met CMS Drupal (versie 6 en hoger).

Opleiding / Certificaat

 • Professional Functioneel Beheerder

Competenties

 • Klantgericht
 • Pragmatisch
 • Helder communiceren en toont hier initiatief in
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Maakt zich materie snel eigen
 • Resultaatgericht
 • T-shape

Kennis

 • Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer conform BISL
 • Ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next.
 • Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM)
 • In bezit van HBO-diploma of werkervaring op HBO niveau

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support