Titel

Functioneel beheerder

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.


DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZ en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatie doelen van haar opdracht gevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.

Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Achtergrond opdracht

Binnen de afdeling informatie- en Procesmanagement, Kennisteam Functioneel Beheer 1, is behoefte aan een functioneel beheerder voor de afrondende beheerwerkzaamheden aan de RABBIT-applicatie, die momenteel wordt uitgefseerd. De gevraagde inzet is gericht op het functioneel beheer van deze applicatie, op het deelnemen aan een project ter uitfasering van deze applicatie en migratie naar de BCB applicatie. De applicatie is/zijn gekoppeld aan een GEO/GIS-applicatie, genaamd Ramani c.q. GRG. Hierin wordt perceelsgerelateerde informatie opgeslagen.


Verbijzondering werkzaamheden:

 • Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen
 • Zonodig leveren van gebruikersondersteuning:
 • Onderzoeken van incidenten
 • Afstemming met technisch beheer DICTU
 • Bijdrage leveren aan het project ter uitfasering van de applicatie
 • Opstellen van functioneel ontwerpen en/of userstories
 • Input geven aan en valideren van ontwerpen die door de business analist / functioneel ontwerper worden gemaakt• uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (zoals FAT, GAT)
 • Ondersteunen bij voorbereiden en uitvoeren van conversie


Achtergrond opdracht:

Rabbit is een systeem dat aan het einde van zijn levenscyclus is. Nieuwe regelingen worden op een ander platform ingeregeld. Om dubbele kosten te voorkomen is besloten om Rabbit te migreren naar een ander platform, inclusief de regelingen die erop staan. Het project wordt in 2020 afgerond.Bij gebleken geschiktheid kan de beheerder daarna ook op andere beheer- en analysetaken worden ingezet.


Hoofdstandplaats: Roermond

Er moet rekening worden gehouden met een gemiddelde frequentie van eens per week naar een andere vestiging van RVO (Assen, Deventer, Den Haag, Utrecht en Zwolle)

Functie eisen

 • BISL, TMAP, Informatie-analyse, requirements analyse
 • Tmap
 • BISL, SQL
 • Minimaal 8 jaar ervaring bij een overheidsorganisatie
 • Minimaal 8 jaar ervaring als functioneel beheerder
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het werken in projecten
 • Minimaal 10 jaar in bezit van HBO-diploma of werkervaring op HBO niveau


Wensen:

Verbijzondering competenties:

 • Klantgericht
 • Pragmatisch
 • Helder communiceren en toont hier initiatief in
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Maakt zich materie snel eigen
 • Resultaatgericht
 • T-shape
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next.
 • Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) icm TFS (backlog).
 • Werkervaring in vergelijkbare functie in een grote overheids- of dienstverlenende organisatie
 • Kennis van en ervaring met Oracle systemen in het bijzonder;
 • Aantoonbare kennis van/ervaring met gebruik en beheer van GIS-toepassingen
 • Relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie ;
 • Ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (onder andere Topdesk);
 • Aantoonbare werkervaring in een functie, waarin men optreedt als intermediair tussen ICT leveranciers en gebruikers.
 • Kennis van de AVG wet- en regelgeving
 • Ervaring met het implementeren van deze regelgeving in applicaties is een pré.

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support