Titel

Functioneel Applicatie beheerder

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Functioneel Applicatiebeheerder
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring in een complexe interne- en technologisch georiënteerde organisatie, bijvoorbeeld in een maatwerk software omgeving
 • Kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen in combinatie met applicatie-inrichting en data architectuur
 • Kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar te maken gehad met diverse stakeholders in een politiek bestuurlijk gevoelige omgeving
 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met Azure DevOps, Agile / Scrum
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar kennis en ervaring van complexere systeemlandschappen / services en van systeemontwikkeling in het algemeen
 • Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde MBO-4 opleiding minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op HBO-niveau
 • Kandidaat beschikt over een uitstekende kennis van de Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1


Wensen

 • Kandidaat heeft inhoudelijke kennis en ervaring met een configuratie management systeem (CMDB), Webtoepassingen, PowerBI en SQL
 • Kandidaat heeft ervaring met het geven van workshops en het maken van tutorials
 • Kandidaat heeft een brede kennis van Microsoft producten en Azure DevOps
 • Kandidaat heeft ervaring met maatwerk Web Applications en Web Services, met ASP.NET en C#
 • Ervaring met ITIL/ BISL is een pré
 • Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde opleiding HBO/Bachelor in Informatica, Computer Science of gerelateerd en/of minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op HBO-niveau


Achtergrond opdracht

Als Functioneel Applicatie Beheerder ben je hoofdverantwoordelijk voor het functioneel beheer van onze Configuratie Management webapplicatie (CMS) en BI Rapportage Module en daarbij geef je vorm aan een cruciaal informatieproduct dat bijdraagt aan besluitvorming tot op het hoogste niveau van Defensie. Met een groot aantal gebruikers van onze producten in de diverse domeinen worden elke dag tactische en strategische keuzes ondersteund. Je werkt samen in een multidisciplinair DevOps team in een Agile omgeving om de echte waarde uit de (digitale) klant processen & brondata te halen. Je houdt van dynamiek en je bent een echte zelfstarter. Uiteraard is de actuele, vakinhoudelijke kennis van onze data in de bronsystemen en IT een must-have in deze functie. Daarnaast ben je analytisch, 

en leg je makkelijk verbindingen. Je levert een belangrijke strategische bijdrage aan de verbeteringsslag die wordt gemaakt in onze organisatie.


WERKZAAMHEDEN

 • het voorkomen van storingen in de applicaties en/of deze spoedig (laten) oplossen;
 • uitvoeren van accountbeheer binnen de applicatie;
 • het voeren van versiebeheer, inclusief testen, vrijgeven en documenteren.
 • structureren & doorzetten van inkomende vragen, meldingen & issues;
 • gebruikersvragen afhandelen;
 • gebruikers d.m.v. tutorials en workshops instrueren en begeleiden;
 • het aandragen (en uitvoeren) van verbetervoorstellen om de kwaliteit van de primaire processen te verhogen. Hierbij heb je oog voor klantbehoefte, functionaliteit en technische implicaties;
 • vertaalt wensen en behoeften van gebruikers naar inrichting en toepassingen;
 • draagt mede zorg voor en adviseert over de inrichting en de werking van de applicatie;
 • het volgen van ontwikkelingen en trends op het gebied van configuratie management processen;
 • levert een bijdrage aan een goede informatiehuishouding en voor de continuïteit van de informatiesystemen. 


Let op: Dit betreft een pro-actieve uitvraag. Dit houdt in dat mocht de aangeboden kandidaat niet geschikt zijn, de aanvraag gedurende deze inschrijfperiode open staan tot de uiterste indieningsdatum offerte hetzij tot er wel een geschikt CV is aangeboden. Dan zal dit aan u allen worden gecommuniceerd.

U kunt in principe t/m de sluitingsdatum kandidaten aanbieden, ook als u al eerder een kandidaat heeft aangeboden en deze kandidaat niet is geselecteerd. Werkwijze pro-actieve aanvraag

Gelieve de inschrijvingsdocumenten te versturen via de berichtenmodule EN via Negometrix zodat deze direct voor de aanbestedende dienst in te zien is. Indien dit niet gebeurt heeft de aanbestedende dienst geen inzicht in de inschrijvingsdocumenten tot na de uiterste indieningsdatum offerte bij deze specifieke aanvraag vorm. Tevens voor de administratie in Negometrix het verzoek om dezelfde inschrijvingsdocumenten die via de berichtenmodule zijn verstuurd, ook in te dienen via Negometrix.

Inschrijver gaat door het indienen van de inschrijvingsdocumenten via de berichtenmodule in Negometrix automatisch akkoord met de bijgevoegde opdrachtomschrijving. Tevens bevestigd Inschrijver hiermee, dat Inschrijver kennisgenomen heeft van en zich conformeert aan de inhoud van bijgaand competentiewoordenboek. Dit document is met name van toepassing voor 'Wensen (Selectiegesprek)


Achtergrond opdracht

JIVC-DIRECT is een applicatie die als Configuratie Management Systeem (CMS) dienst doet binnen JIVC. Het moet uiteindelijk inzicht geven in de end 2 end dienstverlening van JIVC en bevat daarvoor de noodzakelijke gegevens om dat inzicht te kunnen geven. Het project valt op dit moment nog onder de verantwoordelijkheid van de Afdeling Architectuur. Het belang van JIVC-DIRECT is daarmee zeer groot. De Functioneel Beheerder komt bij de afdeling BOO-IT terecht. Binnen de ontwikkel -en teststraat wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken;

 • Azure DevOps
 • Power BI
 • Scrum en Agile werkwijze
 • Web Toepassingen


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.Opdracht informatie

Tariefsindicatie €91,50


Thuiswerken is bespreekbaar


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 7 oktober 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support