Titel

Functioneel Applicatie beheerder

Organisatie

MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid.

​Over de DT&V
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is sinds 1 januari 2007 belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving ter zake vertrek en uitzetting. De DT&V bevordert, organiseert en realiseert het daadwerkelijke vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Bij het uitvoeren van deze taak staat het stimuleren van het zelfstandige vertrek voorop. Zo nodig bereidt de DT&V het gedwongen vertrek van de vreemdeling uit Nederland voor. De DT&V voert haar taak uit in samenwerking met andere ketenpartners van de overheid die een taak hebben in het vertrekproces. De DT&V regisseert het vertrekproces op operationeel niveau. Taken die wettelijk zijn voorbehouden aan ambtenaren belast met het toezicht of de grensbewaking, worden niet verricht door de DT&V.

Achtergrond opdracht

Werkzaamheden van functioneel applicatiebeheer op een .net applicatie met sql, sharepoint, biztalk

Achtergrond opdracht
Ivm ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof wordt versterking gezocht.

Functieomschrijving
Als functioneel beheerder is het jouw taak om te schakelen met gebruikers uit het primaire proces en de verschillende collega’s binnen team BIT. Je analyseert wijzigingsvoorstellen en voert deze wijzigingen door in het configureerbare systeem. Daarnaast test je wijzigingen in samenspraak met collega’s uit het primaire proces. Als functioneel beheerder ben je een belangrijke schakel in de totstandkoming vannieuwe releases. Zo schakel je met de ontwikkelaars en architect om tot een goed ontwerp te komen, je ondersteunt de tester door met een business view mee te testen en daarnaast schrijf je mee aan de release notes voor de gebruikers.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO opleiding op NL niveau, BISL
 • Functioneel beheerder

Competenties

 • Teamplayer
 • Analytisch vermogen;
 • Communicatief sterk;
 • Oplossingsgericht;
 • Innovatief en in staat om buiten de gestelde kaders te denken;
 • Enthousiast en leergierig;
 • Zelfstandig kunnen werken.

Aanvullende kennis

 • Je hebt aantoonbare ervaring als functioneel beheerder;
 • Je hebt ervaring met het werken bij een overheidsinstantie;
 • Ervaring met het werken in een keten is een pré;
 • SQL kennis is een pré

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: dinsdag 31 december 2019

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support