Titel

Functioneel Applicatie Beheer

Organisatie

UWV te Amsterdam

Achtergrond opdracht

Voor de Business Services Unit 3 (BSU3) Generiek zijn wij op zoek naar een ervaren (senior) Applicatiebeheerder.
De BSU3 Generiek is verantwoordelijk voor het proactief beheren en onderhouden van gemeenschappelijke applicaties (Digitale Werkplek UWV (DWU), Autorisatie Beheer Systeem (ABS), Kwaliteit Registratie Systeem (KRS) en Digitale Kluis). Het onderhoud van deze applicaties vindt op een traditionele wijze (waterval) en agile (SCRUM) plaats.

Voor het project Robuust ABS is een ervaren Applicatiebeheerder nodig. De Applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van ABS.

Taken:
- Verantwoordelijk voor het autorisatiebeheer van de applicaties van UWV (o.a. beoordelen en toekennen van autorisatieaanvragen en aanmaken van autorisaties o.b.v. het RBAC principe).
- (her)inrichten van de OTAP straat.
- Oppakken en oplossen van security issues.
- Trainen en coachen van Applicatie Beheerders.
- Zorgt voor de instandhouding van de informatievoorziening en de functionaliteiten in opdracht van de (proces)eigenaar.
- Analyseert de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening (systemen en bedrijfsprocessen UWV breed), signaleert knelpunten in opgeleverde informatieanalyses en stelt alternatieve oplossingen voor. Doet (structurele) verbetervoorstellen voor de informatievoorziening.
- Inventariseert en onderzoekt consequenties van voorgestelde wijzigingen voor de componenten van de informatievoorziening.
- Bepaalt de organisatorische en technische realiseerbaarheid van deze wijzigingen, daarbij rekening houdend met het voortbrengingsproces van de keten waaruit de informatievoorziening is opgebouwd (zowel de geautomatiseerde als niet geautomatiseerde informatievoorziening; systemen, bedrijfsprocessen, procedures en documentatie).
- Vertaalt gebruikerswensen naar functionele eisen en biedt deze aan voor het functioneel ontwerp. Houdt daarbij rekening met niet-functionele eisen. Toetst de functionele eisen aan het functioneel ontwerp. Kan van daaruit eisen opstellen t.b.v testontwerp en gebruikers acceptatietesten.
- Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen en creëert draagvlak voor de uitvoering van de wijzigingen.
- Begeleidt de uitvoering van de wijzigingen zodanig dat er geen productieverstoringen optreden.
- Vertaalt (zowel in- als externe) besluitvorming naar operationele informatievoorziening, regelgeving, regelingen, (geautomatiseerde) procedures.
- Verzorgt 2e lijnshelpdesk ondersteuning en adviseert gebruikers (gebruikersondersteuning).

Functie eisen

- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren en onderhouden van maatwerk applicaties in de afgelopen 6 jaar.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het upgraden (functioneel én technisch) van maatwerk applicaties in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het trainen en coachen van Applicatie Beheerders in de afgelopen 3 jaar.

 

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support