Titel

Fullstack ontwikkelaar Angular/Java/Spring Boot

Organisatie

IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.


Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.


Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.


Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:

Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar ervaring met bovenbeschreven taken in opdrachtbeschrijving
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Angular/Java/ Spring Boot
 • Minimaal 2 jaar ervaring met applicaties in containeromgeving
 • HBO of WO denkniveau
 • zelfstandig
 • pro-actief
 • sterk in samenwerking
 • kwaliteitsbewustzijn
 • sterk in heldere communicatie

Wensen

 • Kennis van Openshift/Docker, Azure-DevOps

Achtergrond opdracht

Voor uitvoeren van een POC herbouw ADF-applicatie naar Angular, SpringBoot Java zoeken wij een fullstack ontwikkelaar. van de applicatie. De taken die bij de functie horen zijn:

 • Bouwen Angular schermen op basis van werking huidige ADF-schermen
 • Bouwen van API’s in Java/Spring Boot op basis van huidige logica in schermen en Oracle database
 • Advies geven over uitvoerbaarheid POC
 • Mede uitwerken van vraagstukken die beantwoord moeten worden vanuit POC

De focus van de poc richt zich op basisfunctionaliteit van een webapplicatie, waarna de verbreding opgezocht kan worden met features. De IRIS features welke momenteel door het team aangemerkt zijn als meest representatief richten op de zaakadministratie. Zakenadministratie zal een breed spectrum aan huidige functionaliteit in IRIS bestrijken; gegevensadministratie, processen, business rules en bestaat uit vele subschermen c.q. tabbladen. Naast een poc in angular zullen de entiteiten in IRIS gelezen en bewerkt en zal businesslogica een plek moeten krijgen. Hiervoor zullen API’s ingericht worden.


Achtergrond opdracht

IRIS bestaat uit een webapplicatie, opgebouwd uit Oracle ADF framework versie 11.1.1.7 ADF 11.1.1.7 is een versie die buiten support valt en verouderd is. Upgraden hiervan is reeds eerder onderzocht en wordt complex geacht, met name doelend op het geïntegreerde framework extensie jheadstart. Voor een herbouw van een IRIS wordt gekeken naar een Angular front-end met een springboot backend opererend in een container management platform. De keuze voor Angular is in een eerder moment verkend. Om de haalbaarheid, doorlooptijd en kosten in beeld te krijgen wordt een PoC gehouden. Het doel van de PoC is het aantonen van de mogelijkheid tot herbouw in een modern ontwikkel framework en het kunnen geven van een inschatting van tijd en complexiteit. De insteek is herbouw van bestaande schermen ‘as is’, Het te herbouwen onderdeel zal een representatief onderdeel van de IRIS applicatie zijn en, tenzij een aanpassing hierin een betere fit blijkt, worden herbouwd zonder wijziging in functionaliteit. De beoogde uitkomst is een functionerend onderdeel van IRIS wat een beeld kan schetsen over de (on)mogelijkheden en waar complexiteiten komen te liggen. Dit kan zich bijvoorbeeld vertalen naar een hoog over planning voor de onderdelen binnen IRIS-ADF.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 24 januari , voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support