Titel

Frontend Ontwikkelaar

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met HTML
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met XML/SOAP/JSON
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Service Oriented ontwikkelen
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Angular
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Javascript


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het schrijven en uitvoeren van testen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met SQL.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met SonarCube.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met het werken in Agile teams.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met GIT (versiebeheer).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Angular upgrade trajecten.


Achtergrond opdracht

Het betreft hier een behoefte aan een Frontend ontwikkelaar (vervanging uitstroom) binnen de dienst Service Georienteerde Architectuur/ Business Process Modellering (SGA/BPM), ook wel bekend als Business Operations Platform (BOP). De ontwikkelaar maakt onderdeel uit van het Agile/ Scrum team en zorgt voor het actueel houden en vernieuwen van de Frontend ontwikkelde functionaliteiten/ software. Is mede verantwoordelijk voor het onderhouden van de Frontend compomenten in het kader van lifecyclemanagement.


Achtergrond opdracht

Binnen het Service Georiënteerde Architectuur / Business Operations Platofrm (SGA/BOP) neemt de frontend een centrale plek in. Met de frontend worden ontwikkelde functionaliteiten beschikbaar gesteld aan de eindgebruikers.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven 

wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. 


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de 

eindbeoordeling.


Opdracht informatie

Thuiswerken is bespreekbaar.


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 10 augustus 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support