Titel

Filenet Ontwikkelaar

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

  • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van componenten binnen IBM Filenet
  • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Java en JavaScript ontwikkelaar


Wensen:

  • Mate van ervaring met het werken in een Agile / DevOps omgeving gericht op Continuous Integration en Continuous Delivery (C I/CD) met name kennis en ervaring met Agile Scrum, Devops, GIT, Jenkins, Nexus / Maven en SQL
  • Mate van kennis en ervaring met van aan IBM Filenet en IBM Case Manager gerelateerde software of versies daarvan zoals IBM BAW, IBM Cloud Pak for Business Automation

Achtergrond opdracht

Wij zijn op zoek naar een FileNet-developper voor het DevOps team voor Marjolein. Marjolein ondersteunt de dossiervorming (DMS), beleidsprocessen en stukkenstromen van VWS. Het is een content management systeem gebaseerd op IBM FileNet software.


Opdrachtgever

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM/OBP, verantwoordelijk. Het beheer en de doorontwikkeling van Marjolein is belegd bij een DevOps team wat aangestuurd wordt door SSC-ICT, een onder het ministerie van BZK ressorterende shared service organisatie. VWS zorgt voor de bemensing van het DevOps team Marjolein bij SSC-ICT.


Applicatiedomein

De FileNet-omgeving van VWS is gebaseerd op IBM FileNet P8, Content Navigator, C ase Manager met C ase Builder, C ase Analyzer, Watson en WebSphere. De onderliggende database maakt gebruik van MS SQL*Server en Transact SQL. De gebruikte programmeertalen zijn Java EE8, Javascript (MVC-framework Dojo) met HTML, CSS, Java beans, POJO’s, JSP’s en webservices.


Voor de ontwikkeling geldt dat wordt gewerkt binnen de voor de Rijksoverheid geldende standaarden voor software security, privacybescherming en toegankelijkheid voor visueel beperkte medewerkers (‘accessibility’). Gebruikersvriendelijkheid, performance en toegang via mobiele devices (‘responsive webdesign’) dienen te voldoen aan in de markt gangbare normen.


Om beheer en onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken, wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk functionaliteit van de generieke ECM-applicatie toe te passen en applicatie specifieke functionaliteit tot een minimum te beperken.


Verder is het streven om zoveel mogelijk functionaliteit te realiseren met de standaard mogelijkheden die de FileNet-suite biedt. Alleen daar waar gewenste functionaliteit niet of niet doelmatig met de standaard software geconfigureerd kan worden, zal binnen de standaards van IBM Java (backend) en Javascript (frontend) gebruikt mogen worden.


Opdracht

De opdracht heeft betrekking op het realiseren van FileNet-oplossingen, het deployen hiervan tijdens het gehele ontwikkeltraject, het adviseren over het gebruik en configureren van workflows en het bieden van ondersteuning bij datavraagstukken. Ook het beheer en onderhoud aan de FileNet-solution, inclusief het onderhoud aan de Java/Javascript-programmatuur is onderdeel van het takenpakket.


De FileNet-developper is onderdeel van een DevOps team, is aanwezig bij de scrummeetings en levert input voor de productbacklog, de sprintplanningen, de reviews etc. Samenwerking en “collegiaal sparren” spelen hierbij een cruciale rol.


Voor de hier beschreven werkzaamheden is VWS op zoek naar een ervaren kandidaat met goede, recente kennis van IBM/FileNet P8 Content Navigator, C ase Manager, Watson, SQL*server en Java/Javascript. Goede communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk.


Vroegtijdige beëindiging

Gezien de ontwikkelingen binnen de digitaliseringprojecten van VWS bestaat de kans dat de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. Dit zal gebeuren met het in acht nemen van een minimale opzegtermijn van 1 maand.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 januari 2022, voor 11.45 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development