Titel

Expert Informatievoorziening

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

 • Relevante HBO-opleiding in informatievoorziening, informatiehuishouding;
 • Ervaren in vraagstukken op terrein van informatievoorziening;
 • Ervaren met toepassing van data-analyse software;
 • Affiniteit met wet- en regelgeving omtrent Wob en Archiefwet;
 • Aantoonbare ervaring in het werken onder kaders voor informatiebeveiliging en de AVG;
 • Kennis van de actuele wetgeving en normen, beleid en uitvoeringspraktijk bij de 
 • Rijksoverheid of binnen het ministerie van VWS;
 • Je hebt klantgerichte, assertieve en sensitieve competenties;
 • Praktische hands-on mentaliteit, oplossingsgericht, flexibel. Met behoud van kwaliteit en integriteit.


Achtergrond opdracht

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel in onze dienstverlening. Daar maken we ons als 

Programmadirectie nafase COVID-19 sterk voor. De Corona-crisis geeft extra druk en uitdaging op 

het organiseren van informatievoorziening voor onder andere Woo-vragen en informatieverzoeken ten behoeve van onderzoek en verantwoording. Dit vraagt sturing op levering op acute vraagstelling én sturing op het parallel vernieuwen van de informatiebewerking. Dit gebeurt met vernieuwing van processen en toepassing van moderne software. Voor het veiligstellen en beoordelen van met name berichtenverkeer zoeken we maximaal 3 medior medewerkers Informatiespecialisten. We zoeken medewerkers op het terrein van informatievoorziening met affiniteit op informatiehuishouding. Door het digitaal werken kent de informatiehuishouding vele verschijningsvormen en is het reconstrueren van dossiers veelal een ict-intensieve taak. Om dit goed te organiseren zoeken we een medewerker met ervaring bij de rijksoverheid, idealiter bij een kerndepartement. 

Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede 

bestuur sensitiviteit en – uiteraard – goede kwaliteit van werken. Met goede dossiervorming zodat 

verantwoording kan plaatsvinden aan controlerende instanties (zoals Audit Dienst Rijk en 

Algemene Rekenkamer).

De medior adviseur is HBO-opgeleid in informatiehuishouding en ervaren in de toepassing van 

analytische software. Ook ervaren met dossiervorming, archief-vereisten en informatieanalyse, dit gecombineerd met inzicht in vereisten rond informatieveiligheid, integriteit en privacybescherming.

Je werkt in een team dat in staat is om onder grote druk accuraat te zijn en geen concessies te 

doen aan kwaliteit en volledigheid.


Opdrachtomschrijving

Onderstaand is illustratief, het werkpakket is dynamisch.

 • Met politiek-bestuurlijke sensitiviteit medewerkers van VWS informeren over wat er met de informatie gaat gebeuren. Open staan voor vragen en meedenken in de onzekerheden die kunnen leven rond dit gevoelige onderwerp.
 • In samenwerking met het team met hoog kwaliteitsniveau zorgen voor veiligstellen en 
 • gereed maken van informatie uit social media (e-mail, whatsapp, sm s, e.a.).
 • Werkzaamheden worden in goede afstemming met sleutelfunctionarissen uitgevoerd.
 • Met behulp van moderne software de informatie filteren en verrijken. Dit met behoud van 
 • volledigheid van relevante informatie.
 • De informatieverwerking combineren met inzicht in context, volledigheid en 
 • betrouwbaarheid. In de informatieverwerking mag geen essentiële informatie verloren 
 • gaan.
 • Met het team snel en wendbaar acteren op diverse vraagstellingen. Vaak spoedeisend en 
 • gepaard gaand met zeer veel te verwerken informatie.
 • Checks op compliancy, onder toezicht van CISO en Privacy-Officer.Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 augustus 2022, voor 13.30 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support