Titel

ECM Filenet Expert

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Achtergrond opdracht

We zoeken een Filenet Expert voor het scrumteam Bouwblok die in staat is om mee te draaien in een tweetal POC trajecten. Je brengt kennis in van de laatste ontwikkelingen rondom FileNet en met name de features nieuw in versie 5.5 & kennis en ervaring met betrekking tot Content Search Services.

De volgende twee POC trajecten zijn relevant:
1. Field property type "Business Object". De POC zoekt uit van de (on)mogelijkheden zijn van het gebruik van deze nieuwe property type. En wat de effecten zullen zijn op de huidige custom Integration Services.
2. Uitzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn van Content Search Services in het algemeen en binnen de kaders van het project DNI2.0 specifiek.
Je werkt samen met de bestaande experts van het scrumteam Bouwblok aan deze POC's, legt de bevindingen vast en deelt de kennis met de collega's.
Je bent in staat om je collega's te helpen met complexe ECM vraagstukken betreffende Document Management. Zowel technisch als functioneel.
Je voelt je als een vis in het water op het snijvlak ontwikkeling & infrastructuur

Achtergrond opdracht
Het team ECM staat opgesteld voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van bouwblokken rondom het basisbouwblok ECM (Enterprise Content Management). Denk hierbij aan kleine en grote verzamelingen gescande documenten. Het totaal zal oplopen tot meer dan vijf miljard documenten.Binnen het team lopen diverse opdrachten. Het is een combinatie van inrichten van de bouwblok onderdelen (customizen) en het bouwen van extra functionaliteit (maatwerk).Het team bestaat nu uit 30 medewerkers, verdeeld over 4 scrum teams.De teams hebben elk een scrummaster en ieder teamlid is medeverantwoordelijk voor het teamcommitment binnen een sprint

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring mbt de functionele inrichting van FileNet
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring mbt de technische en functionele eisen van klanten inventariseren.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare functionele eisen van klant vertalen naar inrichtingsontwerp voor FileNet.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opzet ECM Architectuur/Infrastructuur
 • Minimaal 3 jaar Implementatie MetaData Modellen, Autorisatieschema’s en specifiek gebruik SPO’s, Workflows (voor automatiseren FileNet administratieve
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Deployments en voortbrenging ECM artifacts door OTAP (deployment manager)
 • Minimaal 3 jaar IBM Filenet Content Foundation
 • Minimaal 3 jaar IBM Enterprise Records
 • Minimaal 3 jaar IBM Content Navigator
 • Kennis van Relatiemanagement
 • Kennis van Configuration Management
 • Kennis van Releasemanagement

Competenties

 • Gericht op kennisdeling en kennisoverdracht
 • In staat om overzicht te behouden en dit te vertalen naar de details
 • Ervaring met Agile en scrum manier van werken.

Kennis

 • Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van ECM
 • Kennis en ervaring met de nieuwe features van FileNet versie 5.5 (property type "Business Object" is een must)
 • Kennis en ervaring met Content Search Services

Overige wensen

 • Kennis van JIRA en Confluence
 • Kennis van Aspose framework, Riptide en/of andere opties voor automatische rendidition is een pré

Opdracht informatie

Geplande einddatum project: vrijdag 31 december 2021