Titel

Domeinarchitect Generiek Kantoor en Toezicht (GKT)

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Functie eisen

 • Minimaal 1 jaar ruime ervaring in het adviseren van het management van de business- en bij voorkeur binnen een grote organisatie
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het functioneel aansturen van collega-architecten en ontwerpers en met het uitoefenen van architectuurcontrol binnen een domein
 • Je beschikt over gedegen kennis van en ruime ervaring met het maken en beheren van een domeinarchitectuur
 • Je hebt uitstekende kennis van businessarchitectuur en goede kennis van applicatie- en technologiearchitectuur.
 • • Je hebt kennis van TOGAF, ArchiMate, BiZZDesign Enterprise Studio, Scaled Agile Framework en NORA.
 • Je hebt een wo-masterdiploma, bij voorkeur in een bètarichting zoals informatica of wiskunde


 WensenCompetenties: • bestuurssensitiviteit
 • motiveren
 • netwerken
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren


 

Achtergrond opdracht

De keten Generiek Kantoor en Toezicht (GKT) draagt bij aan de missie van de Belastingdienst door het bieden van efficiënte en effectieve ondersteuning aan de medewerkers op de kantoren en in het Toezicht. Dit doen we door, daar waar het kan, processen meer gelijkvormig en datagedreven te maken, en door basisvereisten als een digitaal dossier, werkstroombesturing en een medewerkersportaal in te richten. Dit vraagt om transparante architectuur keuzes binnen het domein GKT en daar waar relevant en nodig met betrokken directies en andere ketens op Belastingdienst niveau. Deze keuzes worden vertaald naar de portfolio GKT. Hierbij is de domeinarchitectuur GKT de leidraad. In jouw rol als ondersteunend domeinarchitect GKT ondersteun je de domein architect, het management en de directies bij het uitwerken van de strategie voor het domein. In het kader van vernieuwing en innovatie doe je realistische voorstellen en zorg je ervoor dat architectuurafwijkingen alleen worden geïntroduceerd na expliciete besluitvorming op het juiste niveau. Ook ondersteun je de coördinatie van het opstellen en het onderhouden van de domeinarchitectuur binnen de kaders van de concern-architectuur. Daarbij heb je oog voor de impact op de behoefte aan IV. Verder houd je overzicht, zorg je voor de balans tussen algemene en specifieke oplossingen en ontwikkel je activiteiten die nodig zijn om de architectuur voor te bereiden op toekomstige businessbehoeften. Je werkt binnen de coördinatie van de domein architect GKT en samen met enterprise-architecten en stuurt, waar relevant, architecten en ontwerpers aan die betrokken zijn bij het ontwerp en de realisatie of die werken in projecten en release trains. Achtergrond opdracht:De Belastingdienst heeft een aantal concerndirecties ingericht voor het stellen van kaders, de strategie en het uitvoeringsbeleid. Dat moet leiden tot het streven een digital enterprise te zijn, in lijn met de ambities van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. De concerndirectie informatievoorziening en databeheersing ontwikkelt kaderstellend beleid om de informatievoorziening (IV) voor de kerntaken van de Belastingdienst zeker te stellen (heffen, innen, uitkeren, goederentoezicht en opsporing) en deze te blijven vernieuwen. Het datamanagement en de gegevenshuishouding moeten daarbij optimaal ondersteunen.

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 13 Augustus 2021, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.  • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.


 

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture