Titel

Devops engineer (APEX)

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.


DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZ en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatie doelen van haar opdracht gevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.

Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Achtergrond opdracht

Graag vragen wij onze leveranciers om met ons mee te denken en te acteren.


Voor meerdere werkzaamheden binnen het agrodomein, zijn we de komende tijd doorlopend op zoek naar capaciteit voor onze DevOps teams. Dit ter aanvulling en ter vervanging van de huidige bezetting. Deze aanvraag behelst dus het aanbieden van goede nieuwe medewerkers, die aan het profiel voldoen, met een mogelijkheid tot overleg, wanneer de persoon gaat instromen.


We zijn op zoek naar nieuwe ervaren mensen binnen het agrodomein, die voldoen aan een van de volgende profielen

 • Combinatie Forms - PLSQL - Apex - Java
 • Combinatie Apex - forms - PLSQL
 • Combinatie Apex - PLSQL - java
 • Combinatie Apex - PLSQL
 • Combinatie Forms - PLSQL
 • Een van bovenstaande combinaties + Angular

Zowel affinitiet en ervaring met beheer als met ontwikkelingteamspelers, die goed uit de voeten kunnen in een DevOps omgeving


We zijn wel op zoek naar ervaren krachten. Een opleidingstraject voor een medewerker zit er niet in.


De Ketens waarop deze mensen ingezet kunnen worden zijn

 • I&R
 • PRIZMO
 • BCB
 • UPEU
 • MEST

Een werkweek van 28 - 36 uur behoort tot de mogelijkheden. Dus iemand die niet helemaal fulltime kan is ook bespreekbaar. Wel de uren verdeeld over 4 dagen. een 3 daagse werkweek heeft niet de voorkeur.


Achtergrond opdracht

Vanwege vele aflopende contracten vanaf september tot einde van 2019, zijn we structureel op zoek naar nieuwe instroom. Dit ter aanvulling en ter vervanging van de huidige externe bezetting.


Daarom willen we graag een andere manier van resourcing tussen nu en het einde van het jaar. Zodra er een persoon bij een leverancier vrijkomt, dan zouden we graag in contact komen, om te kijken of deze persoon in een van de teams geplaats kan worden. De datum van starten kan dan variabel zijn tussen 1 september en 1 januari 2020. Altijd in overleg.


Deze aanvraag blijft dus doorlopend open en we hopen dat de leveranciers met ons mee kunnen denken in de oplossing van dit resourceprobleem binnen het team.


Even een aantal spelregels

 • 26 augustus is een informatiebijeenkomst om de vraag eventueel te verhelderen, van 14.00 - 15.00 uur aan de Mandemaat 3 in Assen
 • CV's kunnen aangeboden worden vanaf 27 augustus (ivm vakantieperiode)
 • We bekijken eens per 2 weken de aangeboden CV's
 • Gesprekken zullen we daarna zo snel mogelijk voeren.
 • Graag krijgen we vanuit de leverancier een contactpresoon om mee te overleggen.
 • Zodra een expertise geheel is vervuld, zullen we dat aangeven, zodat de CV's daarop niet meer aangeboden hoeven te worden.
 • De hoop is om iedere maand 2 mensen te kunnen laten instromen, zodat op 1 januari alle vacatures zijn vervuld

Functie eisen

 • zie opdrachtbeschrijving.(minimaal 3 jaar) Bewezen ervaring in 1 van deze expertise (combinaties)
 • ervaring met Scrum - DevOps
 • ervaring met zowel ontwikkeling als beheer
 • maximaal 1 uur reistijd richting Assen, enkele reis

Wens

 • Teamspeler

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development