Titel

Developer/ DevOps Engineer medior

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaringmet het configureren, programmeren en onderhouden van applicaties
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met met Java, J2EE, JSON, REST en WSDL/XSD
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met P8 FileNet System Administration (waaronder minimaal de Content Navigator)
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding
 • Kandidaat heeft een FileNet P8 Platform administration certificaat


 Wensen: • Bij voorkeur aantoonbare kennis en werkervaring met projectmatig werken via Agile/DevOps methodiek
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en werkervaring met automatisering en tooling in 1 van: softwareproductiesysteem, softwaretesten, deployments en/of distributiemehoden
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en werkervaring met IBM FileNet (waaronder minimaal de Content Navigator) of vergelijkbare COTS oplossing
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en werkervaring met (ITIL-)beheerprocessen


 

Achtergrond opdracht

Het Ministerie van Defensie start met de realisatie van een generieke basisvoorziening voor document- en recordmanagement ten behoeve van het beheer van informatiestromen binnen de organisatie. De inzet van de basisvoorziening legt de fundering voor een verbetering en modernisering van het informatiebeheer, zowel voor de bedrijfsvoering(Bestuursstaf) als voor de afdeling Informatie Beheer (IB). Hiermee kan de afdeling IB de bedrijfsvoering beter ondersteunen, de administratieve last verminderen en de besturing van de informatiehuishouding transparanter maken. Voor gebruikers wordt informatie beter vindbaar en bruikbaar. Tevens kan worden voldaan aan wet- en regelgeving en is de duurzame beschikbaarheid gegarandeerd.Het beoogde projectresultaat is een oplevering van een IT-toepassing voor document management (DMS) en recordmanagement (RMA) op basis van het binnen Defensie beschikbare IBM FileNet platform. Binnen het project DMS/RMA zullen twee uitvoerende teams worden ingericht: het projectteam en het (DevOps) ontwikkelteam; • Het projectteam richt zich op het uitvoeren van alle noodzakelijke activiteiten om de koppeling tussen de business vraag en techniek te behouden. Het projectteam zorgt ervoor dat het ontwikkelteam beschikt over alle noodzakelijke input om het DMS/RMA te realiseren en dat de organisatie beschikt over alle middelen en randvoorwaarden om het systeem succesvol in gebruik te kunnen nemen
 • Het ontwikkelteam functioneert als zelfsturende team naast het projectteam, onder operationele dagelijkse leiding van de product owner en formele aansturing van de projectleider. Vanuit DevOps-gedachte werken de ontwikkelaars en de beheerders die het systeem uiteindelijk in de lijnorganisatie gaan beheren vanaf de start van het project samen in één team. Daarbij is het van belang dat de teamleden zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en zijn voor de bouw, testen, technische uitrol en beheer van het systeem. Ontwikkeling van het DMS/RMA in de realisatiefase vindt plaats via de agile/scrum methode, waarmee functionaliteit iteratief wordt gerealiseerd in sprints van 2-4 weken. De exacte invulling van de sprints (inhoudelijk) is nader te bepalen door de product owner, in afstemming met de projectleider, op basis van de met de stuurgroep afgesproken prioritering op hoofdlijnen conform de scope en het programma van eisen van dit project


 Bijzonderheden / extra toelichting:Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief in overleg

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 31 mei 2021 voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development