Titel

Delivery Manager (2fte)

Organisatie

DICTU levert ICT en digitale diensten voor Ministerie EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatie doelen van haar opdracht gevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar ruime ervaring met het werken volgens de methodieken en technieken van agile
 • Minimaal 3 jaar ervaring Service -/Delivery manager concrete ervaring met software/applicaties
 • Minimaal 3 jaar ruime ervaring met projectmatig werken
 • HBO+


 Wensen: • vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management).
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van projecten, producten, diensten, beleid en processen, nieuwe ideeën en concepten.
 • de contacten kenmerken zich als interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van producten, beleid en processen en om belangentegenstellingen te overbruggen
 • Uitstekende analytische vaardigheden.
 • Goed in plannen en organiseren.
 • Grote dosis organisatie- en omgevingsbewustzijn.
 • Goede communicatievaardigheden.
 • Staande te houden in een complexe en politieke organisatie.
 • Pro-actief en overtuigend.
 • Balans tussen samenwerkingsgericht, resultaatgericht en klantgericht gericht.
 • Creatief, sterk in netwerken, verbinden en motiveren.
 • Gericht op zelfontwikkeling.

Achtergrond opdracht

Multidisciplinaire en omvangrijke ICT-opdrachten voor grote rijksklanten conform de verwachtingen laten verlopen. Dat is in het kort je boeiende opgave als deliverymanager Inspecties & Handhaving. Denk aan klanten als NVWA, RVO en ILT. En trajecten met directe impact op de kwaliteit en betrouwbaarheid van systemen en applicaties binnen deze organisaties. Jouw werk heeft dus zichtbaar resultaat voor alle Nederlanders.

Jij bent, vanuit de levering, de smeerolie in het hele proces, van de uitvraag bij de klant tot en met de afronding van een opdracht. Je werkt hierbij richting klanten nauw samen met de relatiemanager. In je werk ben je tegelijkertijd bij meerdere trajecten en binnen verschillende afdelingen van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) betrokken. Je slaat de brug tussen de behoefte van de klant en de agile-uitvoering ervan door de multidisciplinaire scrum-teams binnen DICTU. En je stemt continu af met de verantwoordelijke teamleiders, productowners en scrummasters. Jouw doel: zorgen dat ICT-producten en -diensten volgens de afspraken over kosten, kwaliteit, planning en conform de verwachtingen worden opgeleverd. Daarbij doe je met je team(s) ook proactief suggesties richting klanten over hun ICT-landschap.

Intensief klantcontact met het oog op de levering en doorlopend schakelen tussen verschillende opdrachten en met alle betrokkenen binnen en buiten DICTU; dat zijn de belangrijkste ingrediënten van jouw veelzijdige functie als deliverymanager Achtergrond opdracht:Voor de ((dev)ops) teams die werkzaam zijn voor (en bij) de NVWA, RVO Visserij en ILT, zoeken wij een deliverymanager. De teams dragen zorg voor het beheer en de doorontwikkeling van bedrijfsapplicaties van de genoemde klanten. In het bijzonder betreft het hier applicaties die veelal verband houden met de Inspecties en Handhaving taken. Tegelijkertijd meerdere grote ICT-opdrachten opstarten, begeleiden en succesvol afronden. Jij doet het! Dit lukt je, omdat je ijzersterk bent in plannen, organiseren, afstemmen met andere onderdelen van DICTU en sturen op het juiste resultaat. Als geen ander weet je teams en andere betrokkenen rond een traject te verbinden en je schakelt moeiteloos tussen verschillende opdrachten en in gesprekken op alle niveaus. Daarbij houd je altijd het overzicht in je brede functie, ben je een prettige en betrouwbare sparringpartner voor klanten, een uitstekende netwerker en bovendien een inspirerende coach voor de teams waarmee je werkt. Je stemt af met de opdrachtgever over resultaten en doelen, aanpak, financiële kaders en andere randvoorwaarden. Je bent in staat om tot creatieve oplossingen te komen binnen de brede kaders van dictu. Je bent in staat om draagvlak te creëren, uit te dragen en verdedigt de resultaten en eventuele consequenties. Je hebt oog voor en houd je bezig met strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen.

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 19 januari 2022 voor 17.00 uur je recente Cv + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid / geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. Let op: op deze aanvraag kunnen helaas geen zzp'ers worden aangeboden

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support