Titel

Databeheerder Materialen

Organisatie

Let op!

 • Op deze opdracht mogen we geen freelancers aanbieden. Voor de duur v/d opdracht kun je bij ons in dienst treden
 • Je bent woonachtig in (provincie) Groningen / Noord NL. Reistijd woon-werk bedraagt max. 45-60 min.
 • Intakegesprekken vinden op 13/12/2021. Gelieve hier rekening mee te houden
 • Het betreft een inzet van maximaal 1680 uur per jaar á 32-40 uur per week. Startdatum z.s.m., einddatum 31-12-2022
 • Er dient een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd te worden bij gunning. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaat/leverancier
 • De klant hanteert het Bring Your Own Device (BYOD) principe: er dient een zakelijke mobiele telefoon beschikbaar te worden gesteld door Dienstverlener dan wel dient tijdelijk personeel hier zelf over te beschikken. Het uitgangspunt voor tijdelijk personeel is dat zij over een standaard werkplek (‘thin cliënt’) kunnen beschikken, tenzij de lijnmanager beslist dat tijdelijk personeel zijn/haar eigen hardware/laptop dient te gebruiken. De gebruikskosten zijn nadrukkelijk niet declarabel en derhalve voor rekening van de Dienstverlener dan wel tijdelijk personeel

Functie eisen

 • Diepgaande kennis van SAP MM
 • Hbo niveau aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring, of Mbo niveau met zo’n 8 jaar relevante ervaring
 • Gevorderde MS Excel vaardigheden
 • Naast het Nederlands is ook je Engels schriftelijk goed
 • Kennis van en/of affiniteit met Techniek

Wensen

 • Kennis van SAP PM
 • Beheersing van Every Angle
 • Kennis van gastransportsysteemen en de daarvoor geldende relevante technische standaarden (GTS’en)

Competenties

Jij staat bekend om je accuratesse, ook wanneer je langere tijd repetitief werk te doen hebt. Tegelijkertijd zie jij mogelijkheden om repetitief werk te automatiseren. Je bent sterk in het analyseren van grote hoeveelheden aan data. In je contacten met andere disciplines kun je je goed verplaatsen in het belang van de ander, maar ben je als dat nodig is ook standvastig in het voor ogen houden van de belangen met betrekking tot het beheer van de asset data. Je bent dus zowel flexibel en creatief, als beheersmatig sterk. Daarnaast beschik je over een klantgerichte houding en uitstekende communicatieve vaardigheden.

Achtergrond opdracht

Achtergrond

Omgevingsmanagement (OO) is een jonge afdeling binnen de unit Operations & Projects. Deze afdeling is opgericht met als doel deze klant (netbeheerder) beter te organiseren op de externe ontwikkelingen in de omgeving van haar assets. Economische groei, de Energietransitie en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat ze enorme uitdagingen zien om de veilige en ongestoorde ligging en operatie van haar assets te borgen. Als Databeheerder SAP MM draag je hieraan bij door zorg te dragen voor de inrichting, documentatie en de kwaliteitsbewaking van de materiaaldata in de informatiesystemen van Operations.

 

In SAP Material Management (SAP MM) zijn alle, bij nieuwbouw en onderhoud gebruikte gecodeerde materialen, vastgelegd. Het artikelbestand wordt gebruikt voor het inkopen van deze materialen en ter ondersteuning van het logistieke proces. Daarnaast is de artikelinformatie bron voor de asset registratie in SAP PM en voor de geografische asset database. Een actueel en compleet artikelbestand is dus van groot belang en het belang ervan neemt met onze bedrijfsbrede digitale ambitie alleen maar toe. Op termijn moet deze masterdata deel worden van ‘legoblokjes’ aan data waarmee bijvoorbeeld rechtstreeks ge-engineerd kan worden en waarmee het bedrijfsmiddelenregister in hoge mate geautomatiseerd gevuld wordt.

 

Verantwoordelijkheden / werkzaamheden

Vanuit jouw rol bewaak je de integriteit en kwaliteit van de gegevens in SAP-MM. Samen met je collega’s en natuurlijk in samenspraak met de technische kennishouders, inkoop en logistiek, zorg je voor een actuele, betrouwbare en herkenbare artikeldata

De aangeleverde artikelgegevens verwerk je tijdig en correct. Je beoordeelt en verwerkt wijzigingsverzoeken en beantwoordt vragen van de organisatie. Daarnaast zorg je voor periodieke rapportages over o.a. de datakwaliteit

Je initieert verbeteringen, zowel op inhoudelijk als op procesmatig vlak. Om tot procesverbeteringen te komen en/of bij ontwikkelingen elders in de keten processen en systemen op elkaar afgestemd te houden, neem je regelmatig deel aan overleggen in multidisciplinaire teams

 

Om dit alles te kunnen doen werk je nauw samen met diverse andere disciplines binnen de organisatie. Denk hierbij aan projecten, technische kennishouders, inkoop en logistiek en veiligheid en je collega’s in anders disciplines binnen het Asset Data Management. Gevolg daarvan is dat ontwikkelingen bij andere afdelingen regelmatig rechtstreeks doorwerken in jouw vakgebied.

 

Afdeling / team

De afdeling Asset Data Management ondersteunt de bedrijfsprocessen van Operations en Gastransport Services, door het leveren van relevante, actuele en betrouwbare materiaal-, asset- en geodata. De afdeling bestaat uit een team van ruim 60 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het inwinnen, verwerken, beheren en uitleveren van asset gerelateerde data- en informatie. De belangrijkste vormen zijn materiaal- en assetdata in het SAP systeem, data in de GIS systemen, tekeningen, externe datasets en overige asset gerelateerde documenten. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 2 december 2021, voor 13.00 uur je recente Cv & motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid / geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Database management